Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

14/3/2019

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de març de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Prendre coneixement de la renúncia d'una regidora del grup d'ERC - JFM - AM

3. Donar compte de la liquidació del Pressupost 2018

4. Distribució de la capacitat de finançament (Liquidació 2018)

5. Reconeixement extrajudicial de crèdits

6. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 12/2019

7. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 12a/2019

8. Informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades per la intervenció municipal de l'exercici 2018, així com les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

9. Aprovació de la plantilla municipal per al 2019.

10. Modificació de la RLT 1/2019

C) PROPOSTES I MOCIONS:

11. Moció per declarar Manlleu antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

12. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

13. RESOLUCIONS:

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

14. Informació de les regidories

15. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 14/03/2019 15:41:43

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter