INICI / TEMES / Informació / Notícies

Des de l’Ajuntament demanem la col·laboració ciutadana per reduir l’emissió de partícules en suspensió, un contaminant atmosfèric que és produït pel trànsit, les calefaccions, la indústria i per les obres i/o d’altres activitats que produeixen pols.

Segons el comunicat de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya el dia 05/02/2024 s’ha superat el valor límit diari (50 µg/m³) de partícules en suspensió (PM10) al punt de mesurament de Manlleu. L’exposició crònica a nivells elevats d’aquest contaminant augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer de pulmó.

Per aquest motiu des de l’Ajuntament demanem la col·laboració ciutadana per reduir l’emissió d’aquest contaminant atmosfèric que és produït pel trànsit, les calefaccions, la indústria i per les obres i/o d’altres activitats que produeixen pols.

La col·laboració es demana en els següents àmbits:

Població general:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: baixar la temperatura del termòstat de la llar.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Indústria

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Obres

Actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.

 • Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

Actuacions associades de càrrega, descàrrega, manipulació i apilament de materials pulverulents.

 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.

Actuacions pel que fa als accessos, vials de circulació i superfícies amb trànsit de vehicles, camions i maquinària.

 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

 

Gràcies en endavant per la vostra col·laboració. El medi ambient és cosa de tothom!

 

XVPCA

Comparteix