INICI / TEMES / Informació / Notícies

Els cursos infantils tindran dates d’inscripció diferents segons el curs escolar del participant i les inscripcions pels cursets de persones adultes s'obriran el dia 5 de setembre.

La piscina municipal ofereix, un any més, cursos de natació i activitats aquàtiques per a totes les edats i nivells.

S’ofereixen cursos tant per a adults com per a nens. Els cursos infantils  s’estructuren segons el curs escolar 2023-24, i es planificaran amb uns objectius a assolir per a cada nivell. 

Per fer les inscripcions del proper curs es marcaran dies concrets d’inscripció segons el curs escolar dels nens i nenes. També es prioritzaran les d’aquelles persones usuàries empadronades a Manlleu o que siguin abonades a la Piscina Municipal. 

Els cursos segueixen la periodicitat del calendari escolar, estan estructurats en 3 trimestres. La durada d’aquest primer trimestre serà de 10 o 11 sessions, segons el dia de curset. S’iniciaran el dilluns dia 25 de setembre fins al 15 de desembre. 

Les inscripcions es tramitaran a la recepció de la Piscina municipal, en els dies marcats i en l’horari d’obertura de la instal·lació. El límit d’inscripcions és de dues per persona, excepte la unitat familiar. 

A més dels cursos i activitats habituals, es seguirà oferint la possibilitat de realitzar sessions individualitzades per a totes les edats. Aquestes sessions s’hauran de sol·licitar prèviament i estaran subjectes a la disponibilitat horària i de monitoratge.


 

INSCRIPCIONS 

En el moment de la inscripció s’haurà de fer un pagament parcial de 10 € de reserva de plaça, que en cap cas es retornaran. L’import restant del curset es girarà pel banc. 

En el cas de nous cursetistes, també caldrà fer el pagament de 2 € pel carnet de cursetista, que és obligatori per poder accedir a la instal·lació.

 

Per les persones empadronades a Manlleu i/o abonades a la piscina: 

Cursets d’adults: Del 5 al 15 de setembre (de dimarts a divendres) 

Cursets infantils:

  • Dies 4 i 5 de setembre: Nadons, I1-I2, I3 i I4
  • Dies 6, 7 i 8 de setembre: I5 i 1r
  • Dia 12 i 13 de setembre: 2n i 3r
  • Dia 14 i 15 de setembre: 4t i 5è
  • Dia 18 de setembre: 6è, 1r i 2n ESO i joves fins a 17 anys

 

Per les persones empadronades fora de Manlleu: 

Inscripcions infantils a partir del dia 19 i pels adults a partir del 20 de setembre

 

Caldrà portar un document d’identitat tant dels cursetistes com del pare, mare o tutor en cas que el cursetista sigui menor d’edat o el llibre de família. També s’haurà de presentar un document acreditatiu amb les dades bancàries. 

Així mateix, amb l’objectiu de facilitar les inscripcions, de cara a la continuïtat del segon i tercer trimestre, els pagaments es giraran pel banc i s’evitarà així, que s’hagi de passar per la recepció. 

Per la persona acompanyant dels infants, menors de 1r de primària, se’ls facilitarà un codi d’accés. 

Per a més informació cal adreçar-se a la Piscina municipal de Manlleu o trucar al telèfon 93 851 13 55. Trobareu també tota la informació a Cursets de natació | Esports (manlleu.cat)

230831 post_cursets2324.jpg

Comparteix