INICI / TEMES / Informació / Notícies

El 5 de setembre s’iniciarà el període d’inscripcions. Els cursos infantils tindran dates d’inscripció diferents en funció del curs escolar del participant

Des de la Piscina Municipal de Manlleu s’ofereix, un any més, una programació de cursos de natació i activitats aquàtiques per totes les edats i nivells. Una àmplia oferta amb què el servei s’adapta a pràcticament qualsevol necessitat d’horari, nivell o exigència física.

La piscina ofereix cursos tant per adults com per a infants. Els cursos infantils  s’estructuren segons el curs escolar 2022-23, i es planifiquen amb uns objectius a assolir per cada nivell. Els cursos i activitats per adults tenen una oferta més variada segons les necessitats i preferències dels diferents col·lectius.

Es pot consultar tota l’oferta de cursets i els períodes de programació al web www.manlleu.cat/esports

 

Calendari

Per fer les inscripcions pel curs vinent es marcaran dies concrets d’inscripció segons el curs escolar dels nens. També es prioritzaran les d’aquells usuaris empadronats a Manlleu o que siguin abonats a la Piscina Municipal. El límit d’inscripcions és de dues per persona, excepte la unitat familiar.

En el moment de la inscripció s’haurà de fer un pagament parcial de 10 € de reserva de plaça, que en cap cas es retornaran. L’import restant del curset es girarà pel banc.

En el cas de nous cursetistes, també caldrà fer el pagament de 2 € pel carnet de cursetista, que és obligatori per poder accedir a la instal·lació.

 

Períodes d’inscripció

 

Persones empadronades a Manlleu o abonades a la Piscina:

 • Cursets d’adults:
  • Del 6 al 16 de setembre (de dilluns a divendres)
 • Cursets infantils:
  • 5 i 6 de setembre: nadons, i infants dels cursos d’I1 a I4
  • 7, 8 i 9 de setembre: I5 i 1r
  • 12 i 13 de setembre: 2n i 3r
  • 14 i 15 de setembre: 4t i 5è
  • 16 de setembre: 6è, 1r i 2n d’ESO i joves fins a 17 anys

 

 Persones empadronades fora de Manlleu:

 • Inscripcions infantils i adults a partir del 19 de setembre

 

Procés d’inscripció

Caldrà portar un document d’identitat tant dels cursetistes com del pare, mare o tutor en cas que el cursetista sigui menor d’edat o el llibre de família. També s’haurà de presentar un document acreditatiu amb les dades bancàries. 

Així mateix, amb l’objectiu de facilitar les inscripcions, de cara a la continuïtat del segon i tercer trimestre, els pagaments es giraran pel banc i s’evitarà així, que s’hagi de passar per la recepció. 

A més dels cursos i activitats habituals, se seguirà oferint la possibilitat de realitzar sessions individualitzades per a totes les edats. Aquestes sessions s’hauran de sol·licitar prèviament i estaran subjectes a la disponibilitat horària i de monitoratge. 

Els cursos segueixen la periodicitat del calendari escolar, és a dir, estructurats en 3 trimestres. La durada d’aquest primer trimestre serà de 10 o 11 sessions segons el dia, i s’iniciaran el dilluns dia 26 de setembre fins al 16 de desembre. 

Les inscripcions es tramitaran a la recepció de la Piscina Municipal, en els dies marcats i en l’horari d’obertura de la instal·lació. 

Per la persona acompanyant dels infants, menors de 1r de primària, se’ls facilitarà un codi d’accés. 

Per més informació cal adreçar-se a la Piscina Municipal de Manlleu, o trucar al telèfon 93 851 13 55. La informació també la podreu trobar a www.manlleu.cat/esports

img_portada_cursetsnat_2223.jpg

Comparteix