INICI / TEMES / Informació / Notícies

Des de l’Ajuntament s’acompanyarà als comerços en l’adequació a la normativa sobre la reducció del consum de bosses de plàstic.

En els propers dies l’Ajuntament començarà una campanya adreçada als comerços per conscienciar sobre la normativa que restringeix el subministrament de bosses de plàstic. Es tracta d’una iniciativa municipal que s’emmarca en la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta, amb l’objectiu de generalitzar l’ús de bosses compostables perquè siguin accessibles a tota la població per la separació de la matèria orgànica.

Al Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic es justifica la necessitat de reduir-ne el seu ús atesa l’elevada quantitat de residus dispersos que suposen, així com l’ineficaç ús de recursos associat. A més, també  preveu que si no s’actués la problemàtica ambiental s’agreujaria.

D’acord amb aquesta normativa, a partir de l’1 de gener de 2021 a Catalunya:

 • Es prohibeix el lliurament dels següents tipus de bosses de plàstic als consumidors en punts de venda de béns o productes, en la venda en línia o en el lliurament a domicili:
  • Bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres
  • Bosses fragmentables
 • Es permet el lliurament de bosses compostables lleugeres i molt lleugeres als consumidors en punts de venda de béns o productes, en la venda en línia o en el lliurament a domicili.
  • Les bosses lleugeres compostables: s’han de cobrar obligatòriament.
  • Les bosses molt lleugeres compostables, conegudes com a bosses de secció: no cal cobrar-les.
 • Es permet el lliurament de bosses de plàstic de més de 50 micres amb un contingut de material reciclat:
  • Entre un 50 i un 70 %: és obligatori cobrar-les, en tots els casos.
  • Mínim d’un 70 %: es poden entregar gratuïtament[1].

D’aquesta manera la distribució de bosses de plàstic que no continguin un mínim del 50% de plàstic reciclat queda totalment prohibides per part dels comerços i la normativa preveu un règim sancionador en cas d’incompliment.

Des de l’Ajuntament es visitaran els comerços de la ciutat a fi d’explicar de forma entenedora la normativa aplicable. Per fer-ho es mostrarà als comerços com saber distingir entre els tipus de bosses i es subministrarà una llista de possibles proveïdors amb ànim de facilitar el canvi. De forma paral·lela, s’aprofitaran les visites per remarcar la importància de subministrar bosses compostables en la recollida porta a porta. En aquest sentit, quan s’implanti el nou model de recollida la matèria orgànica s’haurà de lliurar obligatòriament en bosses compostables ja que les bosses de plàstic, al no ser biodegradables, dificulten i encareixen el procés de tractament i no permeten obtenir un compost de qualitat.

Els comerços que subministrin bosses compostables es convertiran en distribuïdors d’aquests tipus de bosses, fent que la població no les hagi de comprar de forma expressa. Aquest petit gest és una bona manera de prevenir la generació de residus  per això es convida al sector comercial a sumar-se a la iniciativa.

La campanya s'emmarca en les polítiques ambientals de residus i d'Agenda 2030 de l'Ajuntament. D'una banda, respon a l'acció 3.1 del Pla Local de Prevenció de Residus, orientada a la promoció de la substitució de bosses d'un sol ús per elements reutilitzables. També està vinculada a l’Estratègia de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 Manlleu, amb l’ODS 12 “Consum i producció sostenibles” prioritzat al municipi, aborda l'aspecte de la prevenció i reducció de residus. I alhora està relacionada amb la implantació de la recollida porta a porta a Manlleu que compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts aprovada mitjançant la Resolució TES/3484/2019 per a la realització de projectes pilot de compra pública d‘innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals i regulada per les bases aprovades per Resolució TES/2791/2019, de 28 d‘octubre.

 

[1] Segons el Reial Decret 293/2018 els comerciants també han de disposar de la documentació necessària que permeti acreditar aquest percentatge.

IMG_20220309_131619.jpg

Imatges relacionades

 • IMG_20220309_131619.jpg

Comparteix