El mes de desembre de 2021 ha finalitzat el projecte 4R’s, que ha permès recuperar mobles i trastos vells recollits a la deixalleria municipal i donar oportunitats a persones amb risc d’exclusió.

Durant l’any 2021 s’ha dut a terme el projecte 4R’s, impulsat conjuntament des de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte ha combinat la suma d’accions mediambientals (3R ecològiques) amb la recuperació en salut mental (R). El seu objectiu ha estat doncs vincular accions de millora ambiental (reducció, reutilització i reciclatge) amb la recuperació i reinserció laboral de persones en risc d’exclusió, com és el cas de les persones amb problemàtica de salut mental amb qui es treballa des de la fundació.

A l’inici del projecte 4R’s es van seleccionar, formar i acompanyar 7 persones[1] amb problemàtica de salut mental per fomentar la seva incorporació en el mercat laboral. Durant el projecte s’han fet accions d'atenció directa (entrevistes, seguiments i valoració final) i de formació (tallers de restauració i reciclatge de residus, foment de la creativitat, prevenció de riscos laborals...) simultània a les persones seleccionades.

D'altra banda, d'acord amb les indicacions de la Fundació, i per fer possible el projecte 4R’s, des de la deixalleria municipal s’han separat el màxim de residus voluminosos susceptibles de ser recuperats i posats en valor a través d’aquesta iniciativa. Amb anterioritat al projecte els residus que es cedien a la Fundació eren només materials que es trobaven en molt bon estat i que des de l’entitat es podien vendre directament sense necessitat de cap tipus d'operació. Així, des del mes de maig i fins a finals d’any a través del projecte 4R’s es va realitzar un taller de freqüència setmanal de restauració manual i reciclatge de mobiliari a l’espai Can Patalarga propietat de l’Ajuntament de Manlleu. Una mostra dels mobles recuperats es va exhibir a l’espai ALTERNA’T del Mercat Municipal durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Finalitzat el programa un 29% de les persones participants ha trobat feina i el 43% ha iniciat el procés de cerca laboral activa. La valoració del programa és així del tot positiva, doncs ha permès contribuir a la sostenibilitat ambiental i activar a nivell social i laboral les persones participants.

El projecte 4R’s és una de les accions de prevenció de residus incloses al projecte pilot subvencionat amb 1,2 milions d’Euros per part de l’Agència de Residus de Catalunya per implantar la recollida porta a porta al municipi. Amb aquest projecte pilot es pretén reduir en un 5% la producció de residus municipals i augmentar la recollida selectiva fins al 80,25%. L’ajut es va obtenir en el marc de la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució TES/3484/2019 per a la realització de projectes pilot de compra pública d‘innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals i regulada per les bases aprovades per Resolució TES/2791/2019, de 28 d‘octubre.

 

[1] Malgrat que l’objectiu inicial del projecte era atendre 10 persones, en motiu de la pandèmia l'atenció es va haver de restringir a 7 participants.

Projecte 4R's

Comparteix