Els horts s’ofereixen a persones majors d’edat, centres educatius i entitats i les sol·licituds es poden presentar fins el dia 11 de gener a la seu electrònica municipal o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

L’Ajuntament de Manlleu compta amb quatre zones d’horta municipal: Can Sanglas, la Platja del Dolcet, la Coma i Can Ramisa amb un total de 96 horts i una zona de taules de cultiu adaptades per a la ciutadania. La totalitat d’aquests horts estan adjudicats però les llicències finalitzen el proper 31 de desembre i per això s’obre la convocatòria per decidir qui els conrearà durant els propers quatre anys.

Els horts s’ofereixen a persones majors d’edat, centres educatius i entitats i les sol·licituds es poden presentar fins el dia 11 de gener a la seu electrònica municipal (https://tramits.manlleu.cat, apartat medi ambient i deixalleria) o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl. Fra Bernardí, 6, 1a planta).

Què s’ofereix?

 • Una parcel·la de 45-50 m2
 • Formació en horticultura ecològica
 • Aigua pel reg
 • Compost
 • Eines
 • Participació en un projecte comunitari

 

Pel què fa a la nova convocatòria, s’ha modificat la normativa i s’han redactat unes bases amb l’objectiu de regular el procés d’adjudicació de les parcel·les, garantir la sostenibilitat econòmica del projecte i aconseguir una diversitat de perfils a totes les zones d’horta.

El cost anual de cada parcel·la es cobrarà repartit en tres rebuts d’igual import i serà el següent:

 • Import parcel·la: 120 €/any
 • Import taula de cultiu: 80 €/any
 • Import bonificat : 60 €/any (persones jubilades, discapacitades i/o famílies amb renda baixa)

 

Manlleu és un municipi referent en el model d’horts municipals ecològics. S’ha anat a presentar l’experiència de Manlleu a diversos fòrums i és una de les experiències recollides a la “Guia per al desenvolupament de projectes d’horts socials ecològics” (Diputació de Barcelona, 2017).

L’Ajuntament anima a totes les persones interessades a presentar una sol·licitud, els beneficis de conrear un hort són nombrosos i milloren la qualitat de vida! Si tenim un hort... 

 • Augmenta l’exercici físic.
 • Millora l’estat d’ànim i el descans personal.
 • Permet obtenir verdures ecològiques i introduir aliments frescos a la dieta.
 • Suposa l’adquisició de rutines, aprenentatges i una millor organització del temps.
 • Permet conèixer noves persones i, en general, millorar la qualitat de vida.

 

Per a més informació podeu consultar la web municipal www.manlleu.cat  o adreçar-vos al Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament: Pl. Fra Bernardí, 6, 3a planta, 93 850 66 66 ext. 20120 / mediambient@manlleu.cat 

211124 horts.jpg

Imatges relacionades

 • 211124 sorteig_horts.jpg

Comparteix