A partir d’aquesta setmana es faran treballs de millora per eliminar humitats de la part inferior del pont de Can Molas amb un tractament preventiu. No hi haurà afectacions al trànsit però si al pas de vianants, que serà senyalitzat convenientment donant alternativa de pas per l’altra vorera.

La Diputació de Barcelona iniciarà aquesta setmana tasques de reparació de filtracions a les lloses del pont de Can Molas. S’actuarà des de baix, des del passeig del Ter, utilitzant un sistema d’elevació que permeti treballar sobre l’àmbit del riu amb seguretat i minimitzant al màxim l’afectació a la circulació de vianants i vehicles.

Tot i que l’actuació és a sota la llosa del pont s’haurà d’ocupar la vorera per a la maquinària i per l’accés a la zona d’obra. El pas de vianants es veurà afectat però es senyalitzarà convenientment donant alternativa de pas per l’altra vorera. Aquesta actuació tindrà una durada aproximada d’un mes i està previst que els treballs puguin realitzar-se durant el mes de maig.

210503 CAN-MOLAS.jpg

Comparteix