Per participar-hi cal reservar hora a través del web www.citaprevia.cat o bé trucant al telèfon 972 49 29 12.

El divendres 7 de maig de 9h a 14h la Unitat Mòbil de la ITV serà a l’esplanada de davant del pavelló municipal per fer la inspecció a vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i ciclomotors. L’últim servei s’iniciarà 15 minuts abans de les 14h.

Aquesta unitat mòbil també podrà fer la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3.

El cost de la ITV és l’establert segons les tarifes aprovades per la Generalitat de Catalunya.

Per participar-hi cal reservar hora a través del web www.citaprevia.cat o bé trucant al telèfon 972 49 29 12.

La periodicitat de revisió dels diferents vehicles és la següent: 

Vehicle

Normativa de referència

Fins a 8 anys

De 8 a 16 anys

Més de 16 anys

Tractors i remolcs

RD 2042/94 i  RD 711/2006

Exempt

Biennal

Anual

 

Vehicle

Normativa de referència

Fins a 3 anys

Més de 3 anys

Ciclomotors de 49 cm3

l’Ordre IUE/40/2007

Exempt

Biennal

Per a més informació podeu trucar al telèfon 972 49 28 88.

ITV mòbil agrícola

Documentació adjunta

Comparteix