INICI / TEMES / Informació / Notícies

Les mesures de prevenció per la COVID-19 vigents restringeixen el moviment de persones entre municipis. Això afecta a aquelles persones abonades a la Piscina Municipal que són de fora de Manlleu i per aquest motiu es podrà sol·licitar la baixa temporal mentre estigui en vigor aquesta mesura.

Les mesures de prevenció per la COVID-19 publicades en la resolució SLT/1/2021 i que van entrar en vigor el dia 7 de gener, restringeixen el moviment de persones entre municipis. Això afecta a aquelles persones abonades de la Piscina Municipal que són de fora de Manlleu. Per això, les persones afectades podran sol·licitar la baixa temporal mentre estigui en vigor aquesta mesura, de manera que no es giraran les quotes.  

A continuació us detallem com podeu tramitar aquesta sol·licitud:

 

  • Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) al 1r pis de l’Ajuntament (amb cita prèvia, i per tant, desplaçament permès: cita prèvia )
     
  • Tràmit en línia, des del web municipal amb una sol·licitud general: sol·licitud  (cal tenir certificat digital o bé idcat Mòbil)
     

En el moment de tramitar la sol·licitud cal que consti en la descripció la següent informació: “Sol·licito la baixa temporal del servei de la piscina mentre duri el confinament municipal per no poder desplaçar-me fins a Manlleu i desitjo reprendre el servei en el moment que s’aixequin les restriccions vigents”.

La baixa temporal s’aplicarà a partir de l’inici de la mesura de tancament perimetral (7 de gener), sempre i quan es verifiqui que no s’ha accedit a la piscina. En el cas que s’hagin cobrat les quotes, es farà la devolució proporcional. En cas que s’hagi gaudit de les instal·lacions de la piscina després del 7 de gener, no es farà efectiva la devolució de la part proporcional del mes de gener. En aquests casos, s’aplicarà la baixa temporal pels mesos posteriors.

piscina.JPG

Comparteix