El passat 29 d’octubre es va reunir el Consell Municipal de Salut per veure la situació actual ocasionada per la COVID-19 i altres aspectes relatius a les actuacions de l’Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Manlleu

El Consell municipal de Salut, presidit per la regidora de Salut Pública i Consum, M. Josep Palomar, treballa per a la creació d'espais d'expressió i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una visió global i estratègica que faciliti una cultura de la salut pública i que potenciï actituds receptives i dialogants. El consell vol ser un  fòrum de col·laboració (intercanvi d'informació, coneixement mutu i treball compartit) de les diferents institucions, agents de salut i entitats ciutadanes.

 

A la reunió, que va comptar amb una àmplia representació, es va comentar la situació actual de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 a Manlleu i es va informar d’actuacions municipals per fer-hi front des de l’Àrea de Salut Pública i de Benestar Social, de l’àmbit de la seguretat alimentària, sanitat ambiental i àmbit comunitari. Algunes de les actuacions que es van explicar van ser el protocol de seguiment de casos Covid-19 per persones vulnerables, les visites de control de compliment dels protocols Covid-19 a locals de restauració i també la incorporació dels agents de salut comunitaris que patrullen per la ciutat recordant les mesures d’higiene i distanciaments social al carrer.

 

Es va aprofundir en les accions de caràcter transversal, que actualment es porten a terme des del CAP Manlleu i des de l’Àrea de Benestar Social i Salut Pública i Consum i Igualtat referents al seguiment de casos COVID-19: Detecció de les necessitats de persones i/o famílies, acompanyaments i vetllar pel compliment dels aïllaments. Aquestes actuacions s’emmarquen en el conveni que es va signar  el  passat 5 d’octubre  amb la Secretaria de Salut Pública, CatSalut i l’Ajuntament  de Manlleu per a l’assistència i coordinació interinstitucional.

 

Es va ressaltar la important tasca realitzada des del CAP de Manlleu, l’Hospital Sant Jaume  i la Residència AURA així com també de l’equip de l’Àrea de Promoció Social i Personal Salut Pública, Consum i Igualtat des de l’inici de la pandèmia.

 

També es va informar de l’actualització del  Pla d’Acció Municipal (PAM)  i del seguiment del Pla Local de Salut que han sofert algunes modificacions arran de la pandèmia.

 

Es va informar de la implantació des del dia 22 d’octubre dels testos de detecció ràpida d’antígens al CAP de Manlleu i Hospital Sant Jaume, fet que permet una detecció molt més ràpida i eficaç de les persones sospitoses amb símptomes i per tant es pot iniciar més ràpidament el seu aïllament per evitar la propagació del virus.

reunió_consell.png

Comparteix