INICI / TEMES / Informació / Notícies

El Ple municipal aprova una nova Ordenança per facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Es preveu una bonificació del 50% (com a màxim) sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles (IBI) pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i que compleixin les condicions establertes a l’Ordenança.

La ciutat de Manlleu està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que s’ha d’arribar a un model d’energia 100% renovable de cara a l’any 2050. L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.

En el marc de l’Ordenança per la promoció de les instal·lacions d’energia fotovoltaica en el municipi de Manlleu, es preveu una bonificació del 50% (com a màxim) sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles (IBI) pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i que compleixin les condicions establertes a l’Ordenança. L‘aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació d’aquesta sol·licitud per part de l’Ajuntament.

Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposaran també d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la part de les obres corresponent a la instal·lació de plaques fotovoltaiques adreçades a l’autoconsum.

L’Ajuntament de Manlleu, que treballa en la integració de les polítiques locals en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a través de la localització de l’Agenda 2030 Manlleu, impulsa aquesta Ordenança per agilitzar i simplificar els tràmits per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics a les  llars de Manlleu.

Amb aquesta acció s’està treballant directament en l’assoliment de l’objectiu número 7 dels ODS, que pretén “garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones “. L’acció també està relacionada amb altres ODS, com el que fa referència a “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles” (objectiu 11) i a “adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest” (objectiu 13).

201027 plaques_solars.jpg

Imatges relacionades

  • 201027 plaques_solars.jpg

Comparteix