INICI / TEMES / Informació / Notícies

Aquest document recull i concreta les actuacions, agrupades en eixos estratègics, programes i projectes que han de desenvolupar-se en matèria de joventut durant els propers anys.

Les actuacions concretes que es faran dins d’aquest Pla s’engloben en:

  • 10 àmbits temàtics: oci i cultura, multiculturalitat, esports, hàbits saludables i igualtat, participació i cohesió social, comunicació, educació, mercat de treball, habitatge i mobilitat. Aquests àmbits temàtics són fruit de les preocupacions i necessitats expressades pel jovent durant la diagnosi.
  • Dos eixos estratègics: Eix 1. Diversitat, cohesió i participació social i Eix 2. Transició escola-vida adulta.
  • 23 programes que es desenvolupen a través de 55 projectes.

Com a actuacions més destacades, incorpora la posada en marxa d’un equipament juvenil i la creació d’ espais estables de participació juvenil.

La participació del jovent de la ciutat ha estat un dels elements claus del procés de construcció d’aquest Pla, que també ha comptat amb la participació de personal tècnic municipal i dels i les representants polítics del consistori, tant equip de govern com oposició.

La seva elaboració ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Podeu consultar el document sencer a través del web de Participació de Manlleu: http://participa.manlleu.cat/files/doc91/pla-local-de-joves-2020-2023.pdf 

Comparteix