Del dimecres 19 al divendres 21 de febrer, amb motiu de fer aquests treballs d'alfaltat, s'afectarà la circulació de l'avinguda Bellmunt entre el carrer Fontcuberta i carrer Rupit.

Us informem que del dimecres dia 19 al divendres dia 21 de febrer s'executaran treballs d’asfaltat al tram de l’avinguda Bellmunt, entre carrer Fontcuberta i carrer Rupit. Els treballs consisteixen en fressat de paviment, replè de material on hi ha flonjalls i asfaltat. 
 
Les obres afectaran els dos sentits de circulació tot i que els treballs es combinaran de manera que sempre es permetrà el trànsit en els dos sentits amb retencions puntuals.
 
Se senyalitzarà la prohibició d’estacionar els vehicles en aquests trams als dos costats de l’avinguda Bellmunt.

Comparteix