INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 21 de gener de 2020
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació del Pla de Convivència en la Diversitat 2019-2023.


C) PROPOSTES I MOCIONS:
3. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras.


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
4. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
5. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
6. Informació de les regidories
7. Precs i preguntes

Comparteix