La presidència del Consell de Centre s’elegeix entre els representants dels ens locals que tenen un major percentatge de participació al Consorci. L’Ajuntament de Manlleu és el segon ens local d’Osona amb més participació econòmica al Consorci i el passat mes de desembre es va proposar que fos Eva Font, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manlleu qui ocupés aquest càrrec. La proposta es va aprovar per unanimitat.

L’article 17 dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, publicats al DOGC el 12 de juliol de 2018, estableix que a cada centre de normalització lingüística s’ha de constituir  un consell de centre. En aquest organisme hi ha d’haver representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i representants dels ens locals del territori. També n’han de formar part la persona que ocupa la direcció del centre, un representant dels treballadors del Centre de Normalització Lingüística (CNL) i una altra persona, també del CNL, que fa les funcions de secretari o secretària.

El passat mes de desembre es va convocar a Vic la reunió per constituir el Consell de Centre de Normalització Lingüística d’Osona i triar-ne la presidència. Hi van assistir representants del Consell Comarcal d’Osona, de l’Ajuntament de Torelló, de l’Ajuntament de Manlleu, de l’Ajuntament de Vic, de la Generalitat de Catalunya i del CNL d’Osona. D’acord amb els nous estatuts, la presidència del Consell de Centre “s’elegeix entre els representants dels ens locals que tenen un major percentatge de participació al Consorci”. D’acord amb aquesta premissa i atès que la presidència del Consell de Centre d’Osona no l’havia tinguda mai cap representant de l’Ajuntament de Manlleu, que és el segon ens local d’Osona amb més participació econòmica al Consorci, va sorgir la proposta que fos Eva Font, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manlleu qui ocupés aquest càrrec. La proposta es va aprovar per unanimitat i la presidència l’ocuparà a partir d’ara Eva Font.

El consell de centre ha d’aprovar el programa local anual d'activitats de normalització lingüística en el marc del Pla general d'actuació del Consorci i elevar-lo a la persona que exerceixi la Gerència del Consorci. De la mateixa manera ha de fer també el seguiment i avaluar els programes i activitats del centre.

Comparteix