Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de novembre celebrat el dimarts dia 26 de novembre de 2019.

 

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

Es dona compte: 

 • Informes trimestrals llei morositat i PMP 2019 

El període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre 2019 és de 34,13 dies

 

 • Estat d'execució trimestral de l'exercici 2019 

Podeu consultar l’estat d’execució a https://situam.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff605fadc8654a88898d453bb763302b   

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT i SOMI i abstenció de la CUP i PSC: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 59/2019 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 108.191,20 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions. (veure imatge adjunta)

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança Fiscal núm. 26 - taxa per la prestació del servei de centre obert 

Aprovar provisionalment la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la prestació del servei de centre obert atès que els serveis d’intervenció socioeducativa són serveis garantits i gratuïts pels infants i adolescents en situació de risc. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i SOMI i abstenció de la CUP: 

 • Aprovació de la plantilla municipal per al 2020. 

Resum total de places exercici pressupostari 2020: 189

Personal funcionari: 123

Personal laboral: 66 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT i SOMI i vots en contra de la CUP i PSC: 

 • Aprovació del pressupost de l'exercici 2020 

Aprovar inicialment el projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Manlleu per a l’exercici 2020 que resumit per capítols és el següent https://situam.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=71350bf387a14155a2b3446cf8aefb52

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de l'encomana de gestió al Consell Comarcal d'Osona del servei d'ajut a domicili (SAD) 

Encomanar la gestió del servei d’ajuda a domicili al Consell Comarcal d’Osona. Aquest encàrrec comprèn els següents serveis:

 1. SAD dependència
 2. SAD preventiu (vinculat a altes hospitalàries)
 3. SAD transitori (persones en tràmit de reconeixement de dependència)
 4. SAD neteja de la llar

Aprovar la despesa derivada d’aquest conveni es preveu que ascendeixi 170.000€ aproximadament (depenent de les hores de servei realitzades)

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació del conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte "Osona: paisatge, tradició i cultura" - Subvenció FEDER 

L’Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal d’Osona proposen la signatura d’un conveni que estableixi les condicions de col·laboració entre els dos ens per a l’execució de les actuacions contemplades en la memòria del projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura” i concretament en les actuacions “Art urbà Manlleu” i “Triescape Manlleu”. Aprovar la despesa derivada d’aquest conveni que ascendeix a 93.899,84 euros, uns 60.000 finançats amb fons FEDER i d’altres subvencions. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i SOMI i abstenció de la CUP: 

 • Aprovació del Pla Parcial Urbanístic la Coromina nord, que desenvolupa l'àmbit de sòl urbanitzable delimitat identificat en la modificació puntual número 30 del PGOU de Manlleu en l'àmbit del Mas. 

Aprovar provisionalment el Pla Parcial Urbanístic del sector “La Coromina Nord”, d’iniciativa privada, d’acord amb la documentació en què es formalitza aquest presentada amb dates de 18.9.2019. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació inicial de l'ocupació directa dels terrenys afectats a sistemes urbanístics per l'execució del projecte tècnic de connexió de l'avinguda Puigmal amb l'avinguda dels Pirineus (2a fase). 

Aprovar  inicialment l’ocupació directa dels terrenys que, afectats pel PGOU a sistema local de comunicacions, es destinaran a l’execució de l’eixamplament de l’avinguda Puigmal en el seu tram Nord. Estan afectats per l’ocupació directa 1.193,41 m2. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i SOMI i abstenció de la CUP: 

 • Aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial del Serrallo per destinar un terreny d'equipament públic a Comissaria de la Policia Local. 

Aprovar provisionalment la modificació puntual del Serrallo, d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament de Manlleu, en els mateixos termes i contingut amb què fou aprovada inicialment per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 16 d’octubre de 2019, per tal de destinar el terreny municipal de l’avinguda Puigmal número 199 a comissaria de la policia local. 

 

Es vota l’entrada per urgència d’un nou punt.

 

S’aprova per unanimitat: 

 • L’entrada per urgència del punt “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’osona i l’Ajuntament de Manlleu per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a osona” – subvenció FEDER. 

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Manlleu, la minuta del qual s’acompanya a aquesta proposta d’acord, i que té per objectiu dur a terme a Manlleu les actuacions previstes en el projecte “Millora de l’eficiència de les instal·lacions de l’enllumenat públic del Municipi de Manlleu”. Aprovar la despesa derivada d’aquest conveni que ascendeix a 93.899,84 euros. 

 

PROPOSTES I MOCIONS:

 

Podeu veure el text complet de les mocions a http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id1195/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Adhesió del Ple al MANIFEST 25N Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, CUP i SOMI i el cot en contra del PSC: 

 • Moció per un consum estratègic nacional 

S’aprova per unanimitat 

 • Moció Emergència climàtica 

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES

 

Indústria, Coneixement i Agenda Manlleu 2030 – David Bosch

El regidor informa de dues activitats d’aquesta setmana, el dijous 28 es celebrarà una nova àgora d’opinió a Manlleu, concretament al Museu del Ter. El ponent serà Koldo Saratxaga, Impulsor de NER, Nou Estil de Relacions. El divendres 29 es celebrarà a la Colònia Rusiñol una jornada empresarial que vol ser un espai de reflexió per a la dinamització del teixit empresarial de Manlleu.

El regidor comenta també que l’Ajuntament de Manlleu s’ha presentat a una convocatòria de subvenció europea juntament amb Creacció, Ajuntament de Vic i UVic amb un projecte per impulsar i implementar la nova FP a Manlleu.

 

Participació Ciutadana – Núria Martínez

La regidora explica que el passat mes d’octubre es va constituir el consell municipal de la infància que enguany treballarà en temes de civisme. D’una banda es vol conscienciar als nenes i nenes implicats en la importància del civisme a la ciutat, alhora que es busquen respostes i solucions creatives a aquests temes. Ja s'ha fet la 2a sessió de treball del consistori i s’aposta per sessions més pràctiques amb treball de camp per generar propostes de creació conjunta entre les diferents escoles de Manlleu.

 

Hisenda i Joventut – Eduard Robles

El regidor informa de que s’està acabant el Pla local de joventut i que es preveu poder-lo aprovar el mes de desembre o gener. Aquest pla ha de marcar la política estratègica de joventut dels propers 5 anys.

El regidor comenta també que el proper diumenge, 1 de desembre, i a proposta de la comunitat musulmana tindrà lloc una trobada al centre cívic amb l’investigador Hisham Muhammad per parlar d’inquietuds i preocupacions dels i les joves.

 

Esports – Aleix Estrada

El regidor comenta que l proper dijous 12 de desembre es celebrarà l’acte de lliuraments de premis al Mèrit Esportiu 2019. L’acte serà a les 8 del vespre al Teatre del Puig Agut

 

Educació, Habitatge, Gent gran i Igualtat – Rafa Cuenca

El regidor explica que el proper dissabte 30 de novembre es celebrarà el 4rt fòrum educatiu de ciutat. Enric Prats parlarà sobre teixir complicitats i aliances per educar a la ciutat i alguns dels membres de les comissions del PEC presentaran un nou projecte d’iniciativa ciutadana, la campanya Bon dia.

El regidor comenta també que el dijous 19 de desembre es constituirà la taula local contra la segregació escolar,  impulsada des del Departament d'Educació. Aquesta taula vol ser un espai de reflexió sobre el present i futur de l'educació a Manlleu.

 

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil – Arnau Rovira

El regidor comenta que hi ha 7 noves incorporacions a la Policia Local, 6 agents i un administratiu. El regidor explica també que es continua treballant per la millora de la qualitat del treball de la policia i que s’està estudiant el projecte d’ubicació d’unes cargoles al solar del darrera l’ajuntament per a millorar alguna serveis. S’està pendent del permís de l’ACA. El regidor informa també de que s’està buscant lloc per ubicar un nou dipòsit per a cotxes abandonats.

 

Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum – M. Josep Palomar

La regidora explica que s’ha fet una donació de 50 pcs a La Salle, l’Escola d’Adults i a una entitat de la ciutat. Son ordinadors que havien deixat d’utilitzar-se al passar a treballar amb equips virtuals.

La regidora comenta també que el 15 de novembre Manlleu es ca sumar al dia mundial sense alcohol, es van fer diverses activitats i recomana escoltar l'entrevista a Àlex Florensa, director del centre d'addicció Eines que es va fer a Ràdio Manlleu. S’ha fet una treball amb establiments on es ven alcohol perquè no només tinguin els cartells que pertoquen si no per què també promoguin l’actitud de consum responsable. Amb els alumnes de 3r d’ESO s'han fet tallers de còctels sense alcohol realitzats per personal del CAP, ara es valorarà el millor còctel i el guanyador es podrà trobar en alguns establiments de Manlleu.

La regidora informa també que s’obrirà un nou concurs de dades obertes amb preguntes referents al pressupost. L’objectiu d’aquests concursos és que la gent “remenin” el portal. El concurs estarà obert fins el 10 de desembre.

 

Cultura i Mitjans de Comunicació – Eva Font

La regidora recorda que fins el dia 8 de gener es podrà veure a Manlleu el Manlleu Galeria d’Art, 11 aparadors i 14 artistes apropant l’art contemporani al carrer i a la ciutadania. La regidora explica també que el diumenge 1 de desembre s’inaugurarà l’exposició dels 10 anys de Mares Mon a can Puget.

La regidora comenta també que aquest any des del servei de Cultura s’ha fet calendari amb la col·laboració i les imatges del Grup Fotogràfic Manlleu.

 

Medi Ambient i Pagesia

La regidora explica que en pocs dies es podrà veure la 9a mostra d'arbres de Nadal reciclats a la plaça. De moment hi ha 17 centres i entitats inscrits i qui estigui interessat/da en participar pot fer-ho posant-se en contacte amb Medi Ambient.

La regidora comenta també que el 14 de desembre es celebrarà de nou el Mercat de joguines de 2a mà,  obert a famílies i entitats. El mercat serà el dissabte dia 14 de desembre de 4 a 6 a la plaça Fra Bernadí i la participació està oberta a famílies i entitats.

 

Promoció Social i Personal – Pere Compte

El regidor explica que s’ha celebrat el consell de benestar social en el que es va presentar a les persones assistents  el Pla de Gestió de la Diversitat. Es va fer proposta de fer 2 comissions, la comissió de seguiment del pla de gestió de la convivència i la diversitat i una comissió per repensar el model actual del Sarró, per anar cap a una acció mes comunitària i menys assistencial.

El regidor presenta també les xifres del Gran recapte celebrat el passat cap de setmana, 6900 kg d’aliments recollits a Manlleu i 400kg procedents de Sant Hipòlit que han fet l’aportació al sarró.

 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès

El regidor comenta que la jornada que es celebrarà el 29/11 és una jornada empresarial on des de l’OPE s’acompanya a l'AEM i que aquesta va en la línia del FES Manlleu de trobar espais de debat i reflexió.

El regidor comenta també que la setmana passada els comerciants de Manlleu van estar fent un retail tour a Copenhagen i del que destaca idees sobre el binomi art i comerç i el fet de veure-hi un urbanisme molt pensat per a les persones i les bicicletes. Continuant amb comerç el regidor comenta que de les 11 galeries que formen part del MGA una s’ha tancat per què el local s’ha llogat, per tant és una molt bona notícia.

El regidor explica que el proper 6 de desembre s’inaugura una nova edició del BadaNadal, pista de gel i express que enguany torna a la l’antiga cooperativa. Aquest any s’ha fet alguna millora en l’enllumenat de Nadal, que és cofinançat entre ajuntament i establiments comercials, per tal que hi hagi certa coherència a tota la ciutat.

 

 

Comparteix