El proper dilluns 16 de desembre s’obre un nou període d’inscripció de cursos de natació a la Piscina municipal de Manlleu. Els cursos s’iniciaran el dimecres dia 8 de gener i finalitzaran el dia 20 de març.

A partir del dia 16 de desembre s’obre un nou període d’inscripcions pels cursos de natació de la Piscina municipal de Manlleu. Aquestes noves inscripcions es tramitaran a la recepció de la Piscina municipal en tot l’horari d’obertura de la instal·lació: de dilluns a divendres de 7 a 22:30h, dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19:30h, i el diumenge de 10 a 14h. 

Per tramitar la inscripció serà necessari un document d’identitat, per prendre les dades personals tant dels cursetistes com del pare, mare o tutor en cas que el cursetista sigui menor d’edat. També s’haurà d’abonar la totalitat de l’import del curset i presentar un document acreditatiu amb les dades bancàries (24 dígits) per poder girar els rebuts del 2n trimestre. Els cursets del segon trimestre s’iniciaran el dimecres dia 8 de gener, i finalitzaran el dia 20 de març.

 Aquells cursetistes que no vulguin seguir el segon trimestre, caldrà que ho comuniquin a la recepció de la piscina municipal i tramitin la baixa pertinent abans del 13 de desembre, perquè no es giri el rebut pel banc i perquè la seva plaça quedi lliure i es pugui omplir a partir del dia 16 amb nous participants. 

Per a més informació cal adreçar-se a la Piscina municipal de Manlleu o trucar al telèfon 938511355. 

Comparteix