INICI / TEMES / Informació / Notícies

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de desembre celebrat el dimarts dia 17 de desembre de 2019.

 

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

Es pren coneixement de:

 

  • Baixa del regidor integrant del grup SOMI i reconeixement com a regidor no adscrit

 

Es pren raó de l’abandonament del Grup Polític Municipal del Partit Som Identitaris (SOMI) per part de l’únic membre que l’integrava, regidor senyor Francisco Zambrana Tinoco, disposant que passa a tenir la condició de regidor no adscrit.

 

 

S’aprova per unanimitat:

 

  • Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019.

 

Les modificacions que es proposen per aquesta modificació han estat objecte de negociació i acord posterior, dut a terme en la mateixa sessió de negociació del passat 4 de desembre del 2019, referents a l’establiment de la jornada anual i horaris dels tots els empleats públics de la corporació, motivades per la introducció de la Disposició Addicional 144 ena de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, relativa a la jornada de treball en el sector públic. Les modificacions més destacables afecten a la jornada, l’horari, la flexibilitat horària i control horari, al còmput de les vacances anuals i al còmput dels dies per assumptes personals.

 

S’aprova per unanimitat:

 

  • Modificació del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, per compensar l'equilibri econòmic

 

Modificar, per raó d'interès públic, el contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, subscrit el dia 28.08.16 amb l'empresa FUNDACIO PRIVADA ESTUDIS MUSICALS, en el sentit de restablir l’equilibri econòmic de la concessió incrementant l’aportació en 20.000,00 euros anuals, en tant en quant l’Ajuntament de Manlleu no rebi del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la subvenció amb destinació als ensenyaments reglats de grau elemental i de grau mitjà.

 

Es dona coneixement de:

 

  • Pla anual de Control Financer 2020

 

El pla es podrà consultar en breu a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/tresoreria.htm

 

S’aprova per unanimitat:

 

  • Aprovació del Pla d'acció de desenvolupament econòmic local de Manlleu i àrea de relació territorial 2020-2024

 

Aquest pla té com a objectiu central generar oportunitats i donar resposta a les necessitats de les persones, les empreses i el territori amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals, crear ocupació de qualitat i diversificar l’activitat econòmica, en un marc de cooperació públicprivat a Manlleu i a la seva àrea de relació territorial.

En  breu es podrà consultar el pla a: http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies.htm

 

S’aprova per unanimitat:

 

  • Alteració de la qualificació jurídica, d'un bé de domini públic a patrimonial, per cedir-lo al Departament d'Educació
  • Cessió d'un terreny per a la construcció d'un Institut (La Teuleria)

 

Aprovar provisionalment l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble: terrenys equipaments ampliació IES El Ter que consisteix en la seva desafectació de domini públic i qualificació com a patrimonial, amb la finalitat de poder-lo cedir al Departament d’Educació per destinar-lo a la construcció d’un centre públic d’ensenyament d’educació secundària.

 

S’aprova per unanimitat:

 

  • Nomenament de la comissió municipal de delimitació del terme municipal amb el de Les Masies de Roda.

 

Arran de les darreres eleccions municipals del passat 26 de maig de 2019, cal procedir a actualitzar el nomenament dels representants municipals de la comissió municipal de delimitació per tal que puguin finalitzar un expedient d’alteració ja iniciat.

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES

 

Participació Ciutadana – Núria Martínez

La regidora explica les novetats de cavalcada de reis d’enguany. Comenta també que encara queden places per si alguna persona està interessada en fer de patge. La regidora informa que la rua començarà al campament reial ubicat al passeig del Ter i acabarà dins la plaça. Les carrosses, que aquest any són noves, més vistoses i amb més llum entraran fins l’interior de la plaça. La regidora comenta també que la manlleuenca Berta Cabanes, dissenyadora de vestuari teatral, està fent els nous vestits dels Reis d’Orient.

 

La regidora comenta també que segons les últimes dades de Temps x Temps, activitat iniciada a Manlleu el 2009, hi ha 685 persones inscrites al programa i que aquest any 2019 se n’hi ha inscrit 39. Com cada any s’han fet intercanvis individuals, intercanvis grupals, comunitaris i activitats. En breu es presentarà el programa d’activitats del primer semestre de 2020.

 

Hisenda i Joventut – Eduard Robles

El regidor informa que s’està treballant en la implementació del recàrrec de fins el 50% dels habitatges en situació de desocupació permanent. Es preveu poder aplicar aquest recàrrec durant el primer semestre de 2020.

 

Educació, Habitatge, Gent gran i Igualtat – Rafa Cuenca

El regidor agraeix i felicita a les AMPAS i també a entitats i persones que van contribuir a recaptar més de 13.000€ aquest passat diumenge en el marc de la Marató de TV· dedicada a les malalties minoritàries.

 

El regidor explica també que la Fundació Jaume Bofill ha fet un seguiment de les mesures municipals contra la segregació escolar de les ciutats amb projectes Magnet com Manlleu i celebra que en el retorn que la Fundació ha fet als municipis Manlleu és qui assoleix més indicadors, més d’un 80%, contra la segregació escolar. Des de la Fundació Jaume Bofill han felicitat a l’ajuntament, a la comunitat educativa i a tas que es fa des d’inspecció del Departament d’Educació. Precisament continuant amb aquest tema, demà, dijous 19 de desembre, es farà la primera trobada de la taula contra la segregació escolar de Manlleu.

 

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil – Arnau Rovira

El regidor informa sobre el projecte de nova comissaria. Comenta que al concurs s’han presentat 31 equips dels quals 28 han presentat tota la documentació. Aquests 28 presentaran ara una memòria i d’entre les presentades se n’escolliran 5. D’aquestes 5 sortirà el projecte escollit. Es preveu poder escollir el projecte guanyador a finals de febrer i que després, amb 5 mesos es pugui disposar del projecte definitiu.  

 

El regidor explica també que amb motiu de les Festes de Nadal s’ha activat un nou dispositiu de seguretat que permetrà incrementar la presència policial a les zones comercials: avinguda de Roma, centre i mercat. El passat dilluns es va fer una trobada amb comerciants per explicar-los les mesures preses i el dispositiu.

 

Serveis Territorials – Enric Vilaregut

El regidor comenta que avui, dimecres, es tancarà la part tècnica del POUM i està previst que l’equip redactor entregui el document definitiu a finals d’any. El dia 8 de gener es farà una reunió per presentar el POUM a l’equip de govern i a mitjans de gener es presentarà a la resta de regidors i regidores. El regidor comenta que els canvis més rellevants respecte l’aprovació inicial són els de l'afectació de zona de flux de l’ACA.

 

Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum – M. Josep Palomar

La regidora explica que ahir, dimarts, es va lliurar el premi a la guanyadora del concurs de dades obertes sobre pressupostos municipals. Al concurs hi van participar 16 persones entre les quals hi havia 4 encertants.

 

Pel que fa a Salut Pública i Consum la regidora comenta que el dilluns al mercat setmanal hi haurà un punt d’informació amb bosses reutilitzables per obsequiar. Presentant un tiquet de compra es lliurarà una bossa reutilitzable per conscienciar així sobre la importància de disminuir el consum de bosses de plàstic.

 

La regidora comenta també que en el marc del Pla Aterra es faran dos tallers de còctels sense alcohol a l’espai Express. Seran el diumenge 22 de desembre a les 6 de la tarda i el dissabte 4 de gener a les 6 tarda i aniran a càrrec de Pep Font, de Dual Cocktail. La regidora acaba amb el #vidasanagentfeliç.

 

Cultura i Mitjans de Comunicació – Eva Font

La regidora comenta que en el marc del Badanadal es poden trobar un munt d’activitats culturals: pastorets, concerts, concurs de pintura ràpida, ...  i recorda que fins el dia 8 de gener es pot veure el Manlleu Galeria d’Art. La regidora agraeix a les entitats que participen i organitzen activitats que facin possible un Badanadal ple d’activitats culturals.

 

Medi Ambient i Pagesia

La regidora comenta que s’ha instal·lat ja a la plaça la 9a mostra d’arbres de Nadal reciclats en la que han participat 19 entitats.

La regidora comenta també que el passat dissabte 14 de desembre es va celebrar el Mercat de joguines de 2a mà que va comptar amb 10 parades.

Comparteix