INICI / TEMES / Informació / Notícies

Els cursos infantils, que s’iniciaran la setmana del 23 de setembre, tindran dates d’inscripció diferents segons el curs escolar de el/la participant.

Des de la Piscina Municipal de Manlleu s’ofereix, un any més, cursos de natació i activitats aquàtiques per a totes les edats i nivells. Aquesta àmplia oferta fa que el servei s’adapti a pràcticament qualsevol necessitat d’horari o de nivell i exigència física.

Actualment s’ofereixen cursos tant per a adults com per a nens i nenes. Els cursos infantils s’estructuren segons el curs escolar 2019-20, i es planificaran amb uns objectius a assolir per cada nivell. Els cursos i activitats per a adults tenen una oferta més variada segons les necessitats i preferències dels diferents col·lectius.

En les inscripcions d’aquest proper curs, amb la finalitat de millorar les inscripcions presencials dels cursos infantils, reduir les cues i seguir mantenint la individualització per a cada usuari, es marcaran dies concrets d’inscripció segons el curs escolar dels nens. També es prioritzaran les d’aquells usuaris empadronats a Manlleu o que siguin abonats a la Piscina Municipal.

Amb l’objectiu de facilitar les inscripcions, aquest any incorporem la necessitat de presentar un document amb les dades bancàries (24 dígits del número de compte). De cara a la continuïtat del segon i tercer trimestre, els pagament es giraran pel banc i s’evitarà així, que s’hagi de passar per la recepció. El límit d’inscripcions és de dues per persona, excepte la unitat familiar.

 

Per a les persones empadronades a Manlleu i/o abonades a la Piscina:

Cursets d’adults: Del 2 al 15 de setembre

Cursets infantils:

Dies 2, 3 i 4 de setembre: Nadons, 

P1, P2, P3 i P4

Dies 5 i 6 de setembre: P5 i 1r

Dia 9 i 10 de setembre: 2n i 3r

Dia 12 de setembre: 4t i 5è

Dia 13 de setembre: 6è, 1r/2n ESO i joves fins a 17 anys

 

Per a les persones empadronades fora de Manlleu:

Inscripcions infantils i adults a partir del 16 de setembre

 

En el moment de la inscripció als cursets, s’haurà d’abonar l’import íntegre. El pagament es podrà fer en efectiu o targeta. 

A més dels cursos i activitats habituals, es seguirà oferint la possibilitat de realitzar sessions individualitzades per a totes les edats. Aquestes sessions s’hauran de sol·licitar prèviament i estaran subjectes a la disponibilitat horària, però permetran adaptar-nos a horaris i necessitats més específiques.

Els cursos segueixen la periodicitat del calendari escolar, és a dir, estructurats en 3 trimestres. La durada d’aquest primer trimestre serà de 10-12 sessions i s’iniciaran el dilluns dia 23 de setembre.

Les inscripcions es tramitaran a la recepció de la Piscina Municipal, en els dies marcats i en l’horari d’obertura de la instal·lació.

Per tramitar la inscripció serà necessari un document d’identitat, per prendre les dades personals tant dels cursetistes com del pare, mare o tutor en cas que el cursetista sigui menor d’edat. També s’haurà d’abonar la totalitat de l’import del curset i presentar un document acreditatiu amb les dades bancàries, per poder girar els rebuts del 2n i 3r trimestre.

Per a més informació cal adreçar-se a la Piscina Municipal de Manlleu, o trucar al telèfon 93 8511355. La informació també la podreu trobar a www.manlleu.cat

Comparteix