INICI / TEMES / Informació / Notícies

Es prohibeix tirar petards en tot el municipi mentre hi hagi activat el Pla PROCICAT en fase d’alerta per onada de calor.

L'Ajuntament de Manlleu decreta la prohibició de tirar petards i elements pirotècnics en tot el terme municipal mentre continuïn activitats el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) en fase d'alerta i el Pla ALFA a nivell 3. 

 

Relació de fets: 

 

1. Atesa l’onada de calor d’aquests dies a Catalunya Protecció Civil ha activat el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor. Es preveu que des de divendres i durant tot el camp de setmana es produeixi un augment important de les temperatures a tot Catalunya. El segon episodi en quinze dies també ha fet disparar el risc d'incendi i l'INFOCAT es manté activat a 25 comarques de les diferents demarcacions. 

2. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha activat el nivell 3 del Pla ALFA (el màxim) als 226 municipis que tenen el risc més alt d'incendi i que pertanyen a les comarques següents: Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Conca de Barberà, Garrigues, Gironès, Montsià, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Segarra, Selva, Solsonès i Terra Alta. 

3. Per tant s’han activat un seguit de restriccions en aquests municipis en els que han quedat suspesos tots els permisos especials per a activitats que poden generar perill d’incendi forestal, com generar restes vegetals, feines agrícoles (excepte llaurar els camps), tasques de manteniment d'infraestructures (línies elèctriques, línies fèrries, carreteres) i obra civil a menys de 500 metres del bosc. També s’ha suspès l’activitat cinegètica de la mitja veda, la circulació motoritzada pel bosc i totes les activitats pirotècniques relacionades amb festes majors. 

4. Per tot això, es considera convenient prohibir l’ús de petards en tot el terme municipal mentre continuïn activats el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) en fase d’alerta i el Pla ALFA a nivell 3. 

 

Fonaments de dret: 

 

De conformitat amb els articles 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya l’alcalde ostenta, entre altres, les competències que la legislació assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals. 

 

Per tant es resol: 

 

Primer. Prohibir l’ús de petards en tot el terme municipal de Manlleu mentre continuïn activats el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) en fase d’alerta i el Pla ALFA a nivell 3.

 

Segon. Disposar que es faci difusió d’aquests acords a través dels canals de comunicació municipals habituals i que es comuniquin al responsable de la Policia Local de Manlleu i a la tècnica de comunicació municipal.

 

Comparteix