INICI / TEMES / Informació / Notícies

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir diverses recomanacions.

A causa d’una intrusió de pols africana s’han registrat nivells moderats de  contaminació de l’aire per partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Entre els dies 22 i 25 de juny s’han registrat nivells moderats d’aquestes partícules contaminants a diverses estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Per aquest motiu la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha emès un avís preventiu de nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió PM10 vàlid per tot el territori. Es podrà seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

A l’apartat de documentació adjunta podeu consultar l’informe tècnic d’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 pel període comprès entre el dia 22/06/2019 i el 25/06/2019 a les 10h.

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir les següents recomanacions:

Recomanacions sanitàries

Es considera població especialment sensible a les partícules PM10 qualsevol persona amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

Es recomana a la població sensible:

 • Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.
 • No modificar els desplaçaments habituals.

Recomanacions generals per reduir els nivells de PM10

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

En cas d'obres:

 • Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

Mesures per a la indústria:

 •  No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Comparteix