INICI / TEMES / Informació / Notícies

El projecte de millora ha tingut un cost de 40.638,45€ (IVA inclòs) i el camí s’obrirà al trànsit el dia 2 de maig.

El dia 02/05 està previst que l’Ajuntament obri al trànsit el camí de Sant Jaume al Santuari de Puig-agut (Lourdes), que des del passat 11/03 ha estat tancat per fer-hi unes obres de millora. Les actuacions s’han fet en un tram de 875 metres lineals situat entre Sant Jaume i Diumeres i han consistit a col·locar-hi un paviment de formigó amb sec, netejar cunetes i desbrossar la vegetació d’algunes corbes.

Les obres van acabar el 17/04 però el tram s’ha mantingut tancat 15 dies més per permetre l’assecatge del formigó sec.

El projecte i les obres s’han impulsat des de l’Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge de l’Ajuntament. El cost total de l’actuació ha estat de 40.638,45 € (IVA inclòs) i s’ha finançat amb un ajut de la Diputació de Barcelona obtingut en el marc del Programa complementari de millora de camins locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Comparteix