Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

16/11/2017

Línia de finançament 'ICF Comerç' per a emprenedors, autònoms i pimes

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Comerç i l’Institut Català de Finances (ICF), ha posat en marxa una nova línia de préstecs per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses dels àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda.

Les sol·licituds d’aquests préstecs es poden fer fins al 26 de setembre de 2018.Aquesta línia de finançament s’emmarca en la voluntat de la Generalitat de donar suport a l'enfortiment de projectes empresarials i emprenedors en l’àmbit de la micro, petita i mitjana empresa comercial. La línia de finançament “ICF Comerç” té condicions preferents per facilitar l’accés al crèdit.

L’ICF Comerç compta per als anys 2017 i 2018 amb una dotació de 15 milions d’euros per finançar operacions d’inversió i/o circulant. La Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) assumirà el 70% del capital pendent del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris.

 

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts els treballadors autònoms, les microempreses, les petites i les mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d'alta a l'activitat i inscrites als registres corresponents en els àmbits del comerç, l'artesania, la moda i els serveis relacionats i que tinguin per objecte les activitats dels sectors que s'esmenten a continuació, d'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques que regula el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102, de 28.4.2007).

 

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) d’aquesta línia ICF Comerç són les següents:

  • Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.
  • Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.
  • Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70% en funció del projecte.
  • Comissions: cap a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.
  • Garanties: les que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.
  • Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

Aquells sol·licitants que hagin iniciat l'activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud hauran d'acreditar que aporten almenys un 20% de recursos propis i que el finançament sol·licitat es destinarà en més d'un 50% a projectes d'inversió.
El termini de presentació de sol-licituds s’inicia el 7 de novembre i finalitzarà el 26 de setembre de 2018 o fins exhaurir el pressupost.


Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l’ICF


Imatges relacionades

logo icf
imatge icf

Enllaços relacionats

Data de modificació: 16/11/2017 16:32:35

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter