INICI /

El consistori vol avançar l’obtenció de la titularitat pública dels terrenys que ocuparà aquest vial per iniciar amb celeritat la construcció de la ronda que ha de descongestionar el pas de camions i mercaderies pel centre urbà.
S’aprova també un canvi de finançament per a projectes iniciats aquest 2023 que permetrà a l’Ajuntament no endeutar-se més i finançar aquests projectes amb inversions no executades d’anys anteriors.

El punt més destacat del ple d’ahir, va ser l’aprovació del projecte d'urbanització de la Ronda Nord. Les obres del polígon Coromina Nord (Pla del Mas) varen començar el passat mes de març i tenen una durada prevista de 15 mesos. Des del consistori es volen iniciar en breu les obres de construcció de la Ronda Nord, per tenir-la acabada una vegada acabin les obres d’urbanització del la Coromina Nord (juny 2024). Per fer això cal avançar l’obtenció de la titularitat pública dels terrenys. La Ronda Nord ha de donar sortida a la mobilitat del trànsit, sobretot el pesat, dels nous sectors industrials descongestionant el pas de camions i mercaderies pel centre urbà de Manlleu. 

El projecte d’urbanització “Avinguda dels Pirineus” Fase 1 (Connexió sector Coromina Nord amb l’avinguda Puigmal i avinguda dels Pirineus) que s’ha aprovat per ple té un pressupost d’execució per contracte de 1.740.050,52 € (IVA inclòs). El cost d’aquest projecte s’assumirà amb els ingressos que s’obtinguin de la subhasta dels solars de propietat municipal, ubicats al polígon Coromina Nord. L’ajuntament disposa de 4 finques en propietat que són les que es posaran a la venda en la modalitat de subhasta. La taxació d’aquestes 4 finques, realitzada per part d’una empresa externa, és de 2.100.000 euros. 

S’està treballant per què al mes de gener es puguin licitar les obres de la Ronda Nord que tindran una durada estimada de 4 mesos. Adjuntem dues imatges on es veu com quedarà la connexió de la nova zona industrial amb la rotonda que unirà avinguda Pirineus i avinguda Puigmal.

En el ple d’ahir, 24 de juliol, també es va aprovar una modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 88.894,67 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions. 

Continuant amb punts de la regidoria de Serveis Econòmics, en el punt 3 de l’ordre del dia, Expedient de no disponibilitat de crèdits, la regidora comenta que l’Ajuntament de Manlleu té un estalvi net positiu, però si concerta una nova operació de préstec, aquest esdevindrà negatiu; Per tant, es fa un canvi de finançament. L’Ajuntament de Manlleu finalitzarà les obres i projectes ja iniciats sense endeutar-se més. Les inversions no executades els anys 2021 i 2022 finançaran les inversions iniciades i que s’acabaran aquest 2023. Alguns d’aquests projectes i inversions són les obres dels vestuaris del camp de futbol, la instal·lació de càmeres de vigilància per a la millora de la seguretat ciutadana o part del projecte d’urbanització de la Coromina Nord (Pla del Mas). Les aplicacions pressupostàries concretes que s'han de declarar crèdits no disponibles sumen un import total de 1.245.152,56 euros. 

Pel que fa al termini mitjà de pagament a proveïdors, actualment l’Ajuntament de Manlleu està a 36,51 dies de mitjana. 

En el marc d’aquest ple es va aprovar també la voluntat del consistori de continuar amb el Pla Educatiu d’Entorn existent amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest pla és aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.


- Adjuntem dues imatges on es veu com quedarà la connexió de la nova zona industrial amb la rotonda que unirà avinguda Pirineus i avinguda Puigmal.

- Al PDF adjunt trobareu el quadre resum amb el resultat de les votacions de cada un dels punts de l'ordre del dia.

App ManlleuMòbil

Imatges relacionades

  • PlanolInfoVialEnllaçCoromina01.jpg
  • PlanolInfoVialEnllaçCoromina02.jpg

Documentació adjunta

Comparteix