INICI /

El passat 26 d’octubre de 2021 el ple de l’Ajuntament de Manlleu va aprovar per unanimitat l’Adhesió al projecte de la OMS: Ciutats Amigues de les Persones Grans. Aprovació del Pla Operatiu de Ciutats Amigues.

L’Ajuntament de Manlleu, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha adherit a la Xarxa de ciutats i comunitats amigables amb les persones grans (OMS) per a la planificació i desenvolupament del programa "Ciutats Amigues amb les persones grans", dins del qual es troba l’elaboració de la diagnosi i el pla d’acció del projecte. Aquest programa, promogut per l’OMS, cerca el compromís de les ciutats adherides a la Xarxa Mundial de Ciutats i comunitats amigables amb les persones grans a crear entorns urbans físics i socials que afavoreixin un envelliment actiu saludable i de qualitat de les persones grans. El programa pretén fer de les ciutats espais amigables per a tothom, permetent a les persones participar en activitats comunitàries i rebre un tracte respectuós, independentment de la seva edat. L'OMS indica que les ciutats han d'adaptar el seu entorn i els seus serveis perquè les persones grans visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la vida de la ciutat.

L’Ajuntament de Manlleu, després d’adherir-se a la Xarxa de Ciutats Amigues amb les persones grans, ha realitzat aquest procés per elaborar un Pla d’Acció de Manlleu, Ciutat Amiga amb les persones grans a partir de la diagnosi realitzada. El present document correspon a l’anàlisi de la situació de les persones grans i la identificació de les línies de treball.

El programa "Ciutats Amigues amb les persones grans”, promogut per l’OMS, proporciona criteris emmarcats en el paradigma de l’envelliment actiu per promoure la inclusió i la participació de les persones grans en tots els àmbits de la vida comunitària.

Una ciutat amigable amb les persones grans és aquella que incorpora en la seva planificació de polítiques i programes municipals la perspectiva de les persones grans. A la pràctica implica que la ciutat ha de treballar per adaptar les seves estructures i serveis perquè siguin accessibles i inclusius per a les persones grans, reconeixent les seves necessitats i capacitats diverses. És per això, que esdevé indispensable la implicació i el treball transversal de les diferents àrees que integren el consistori.

El programa s’estructura en 3 eixos d’intervenció: entorn físic, entorn social i serveis municipals. Aquests eixos abasten 8 dimensions: serveis socials i de salut; relacions de suport i ajuda mútua; respecte, desigualtats i condicions d’inclusió; comunicació i informació; participació social i cívica; mobilitat i transport; accessibilitat i ús dels espais públics i privats; i habitatge.

Aquest programa proporciona criteris per a la promoció i planificació de la participació de les persones grans en el desenvolupament de projectes adreçats a la millora de l’entorn urbà, social i cívic, així com dels serveis municipals orientats a fer front al repte del canvi demogràfic i l’envelliment de la població.