INICI / Formació

Iniciació a l'electricitat, telecomunicacions i instal·lacions de plaques solars (100 h)

OBJECTIUS DEL CURS

Impartir una formació que permeti a l’alumne obtenir una titulació certificada i habilitadora a nivell de prevenció i coneixements bàsics en diverses especialitzacions, tals com:

 

 • Electricitat
 • Telecomunicacions
 • Ús d'eines específiques
 • Instal·lacions fotovoltaiques

 

L'objectiu del curs és donar resposta a les necessitats actuals del mercat de treball per a la inclusió de l'alumnat en empreses del sector.

 

CONTINGUTS

 • Formació teòrica en prevenció. (20h)
 • Formació teòrica-pràctica en capacitació en diferents sectors: Coneixements bàsics sobre Electricitat, ús d'eines específiques, telecomunicacions i instal·lacions fotovoltaiques.  (30h)
 • Formació teòrica-pràctica ampliació: Coneixements professionals sobre instal·lacions fotovoltaiques (50h)

 

CONTINGUT DETALLAT

Formació en capacitació en treballs elèctrics.

 

Coneixements bàsics d’electricitat

 • Corrent continu
 • Corrent altern
 • Voltatge, intensitat i resistència
 • Monofàsic i trifàsic

 

Eines bàsiques

 • Eines convencionals i aplicacions (tornavís, alicates, etc.)

 

Elements bàsics

 • Diferents tipus de proteccions
 • Equips i elements elèctrics bàsics (relé, interruptor, commutador, etc.)
 • Tipus de cablejat
 • Connexitat i lògica de connexió de proteccions i equips.

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

 • Connectivitat per a funcionament d’equips bàsics
 • Disseny d’instal·lació bàsica (commutador + llum)

 

Conceptes bàsics de seguretat en l’electricitat.

 • Contactes directes
 • Contactes indirectes
 • Equips de protecció bàsica

 

Formació en capacitació en l'ús d’eines específiques

 • Trepant
 • Descargolador
 • Radial
 • El tester
 • Detector de fuites de gas
 • Detectors tèrmics

Formació en capacitació en instal·lacions fotovoltaiques

 • Coneixements bàsics de fotovoltaica
  • Funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques
  • Conceptes bàsics a nivell d'orientació
 • Elements bàsics
  • Panells fotovoltaics (tipus i característiques)
  • Estructura pels panells
  • Inversors
  • Cablejat (concepte STING)
 • Tipus d'instal·lacions
  • Autoconsum aïllat
  • Autoconsum sense compensació
  • Autoconsum amb compensació
 • Les bateries
  • Diferents tipologies de bateries
  • Característiques d'instal·lacions híbrides
 • Conceptes bàsics de seguretat en fotovoltaica
  • Contactes directes
  • Contactes indirectes
  • Protocol de connexions

 


Dates:del 1 de febrer al 14 de març de 2024 Horari:dilluns i dijous de 15.45 h a 19.15 h Adreçat a:persones en situació d'atur

Comparteix