Iniciació a la llengua de signes

Curs introductori d'iniciació a la llengua de signes

 

OBJECTIUS:
Adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa, tipus, causes i graus de pèrdua.
Prendre consciència de l'expressió facial i corporal.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Comprendre missatges senzills en LSC.
Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.
Donar informació personal bàsica i demanar aclariments.
Adquirir habilitat amb el sistema dactilològic.
Potenciar la memòria visual.
Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
Mostrar estats d'ànim a través de l'expressió facial.

 

Curs 100% subvencionat!

 

 


Dates:del 23 de març al 1 de juny Horari:dijous de 9:30h a 12:30h Adreçat a:Prioritàriament a persones treballadores amb places reservades per a persones en situació d'atur

Comparteix