INICI / Formació

Electricitat, telecomunicacions i instal·lacions de plaques solars (50 h)

L'objectiu del curs és capacitar a persones en el sector per donar resposta a les necessitats actuals del mercat de treball.

 

CONTINGUT DETALLAT

Formació en capacitació en treballs elèctrics.

 

Coneixements bàsics d’electricitat

 • Corrent continu
 • Corrent altern
 • Voltatge, intensitat i resistència
 • Monofàsic i trifàsic

 

Eines bàsiques

 • Eines convencionals i aplicacions (tornavís, alicates, etc.)

 

Elements bàsics

 • Diferents tipus de proteccions
 • Equips i elements elèctrics bàsics (relé, interruptor, commutador, etc.)
 • Tipus de cablejat
 • Connexitat i lògica de connexió de proteccions i equips.

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 • Connectivitat per a funcionament d’equips bàsics
 • Disseny d’instal·lació bàsica (commutador + llum)

 

Conceptes bàsics de seguretat en l’electricitat.

 • Contactes directes
 • Contactes indirectes
 • Equips de protecció bàsica

 

Formació en capacitació en l'ús d’eines específiques

 • Trepant
 • Descargolador
 • Radial
 • El tester
 • Detector de fuites de gas
 • Detectors tèrmics

 

Formació en capacitació en instal·lacions fotovoltaiques

 • Coneixements bàsics de fotovoltaica: funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques. Conceptes bàsics a nivell d'orientació

 • Elements bàsics: panells fotovoltaics (tipus i característiques), estructura pels panells, inversors, cablejat (concepte STING)

 • Tipus d'instal·lacions: autoconsum aïllat, autoconsum sense compensació, autoconsum amb compensació

 • Les bateries: tipologies, característiques d'instal·lacions híbrides

 • Conceptes bàsics de seguretat en fotovoltaica: contactes directes i indirectes, protocol de connexions


Dates:del 8 d'abril al 22 de maig de 2024 Horari:dilluns i dimecres, de 15.30 a 19.30 h Adreçat a:persones en situació d'atur amb coneixements bàsics en el sector

Comparteix