Iniciació a l'electricitat, llauneria i instal·lacions de plaques solars

OBJECTIUS DEL CURS

Impartir una formació que permeti a l’alumne obtenir una titulació certificada i habilitadora a nivell de prevenció i coneixements bàsics en varies especialitzacions, tals com:

Llauneria i climatització

 • Electricitat
 • Mecànica
 • Soldadura
 • Ús d’eines específiques

 

Realitzar per part de l’alumne un període de pràctica (en dual) en una empresa que permeti posar en pràctica i assumir els coneixements adquirits.

Donar resposta a l’actual demanda en el mercat laboral de nous professionals amb formació a nivell de prevenció, coneixements i experiència laboral.

 

CONTINGUTS

 • Formació a nivell de prevenció de riscos laborals (PRL) fora de l’obra donant contingut per els treballs de mecànica, manteniment i reparacions de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (20h)
 • Formació tècnica (40h)
 • Pràcitques en empresa (40h)

 

INSCRIPCIÓ AL CURS

 

CONTINGUT DETALLAT

Formació en capacitació en treballs elèctrics.

 

Coneixements bàsics d’electricitat

 • Corrent continua
 • Corrent alterna
 • Voltatge, intensitat i resistència
 • Monofàsic i trifàsic

 

Eines bàsiques

 • Eines convencionals i aplicacions (tornavís, alicates, etc.)

 

Elements bàsics

 • Diferents tipus de proteccions
 • Equips i elements elèctrics bàsics (relé, interruptor, commutador, etc.)
 • Tipus de cablejat
 • Connexitat i lògica de connexió de proteccions i equips.

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

 • Connectivitat per a funcionament d’equips bàsics
 • Disseny d’instal·lació bàsica (commutador + llum)

 

Conceptes bàsics de seguretat en l’electricitat.

 • Contactes directes
 • Contactes indirectes
 • Equips de protecció bàsica

 

Formació en capacitació en treballs de llauneria i climatitzacions

Coneixements bàsics de llauneria i climatització

 • Funcionament de les instal·lacions de llauneria
 • Funcionament de les instal·lacions de climatització
 • L’aigua com a mitjà tèrmic
 • Gasos emprats per a climatitzacions

 

Elements bàsics

 • ACS
 • AFS
 • Materials tubs
 • Aïllaments

 

Tipus de generadors

 • Calefacció
 • Bomba de calor
 • Aerotèrmica

 

Tipus d’emissors

 • Radiadors
 • Terra radiant
 • Fancoil
 • Split, cassette, equip de conductes, etc.

 

Conceptes bàsics de seguretat en climatització

 • Fuites de gas
 • Contactes directes amb tubs calents
 • Equips de protecció bàsica

 

Formació en capacitació en treballs de mecànica

Coneixements bàsics de la mecànica

 • El motor
 • L’engranatge

 

Eines bàsiques

 • Eines convencionals i aplicacions

 

Aplicacions de la mecànica

 • Sector del motor
 • Manteniment industrial

 

Conceptes bàsics de seguretat en mecànica

 • Equips de protecció
 • Treball amb equips parats

 

Formació en capacitació en treballs de soldadura

Coneixements bàsics de la soldadura

 • Materials a soldar
 • Tipus de soldadura segons materials a soldar

 

Eïnes bàsiques

 • Tipus d’additius per a soldar
 • Tipus de soldadors
 • Triar la soldadura adient per l’aplicació triada

 

Conceptes bàsics de seguretat en la soldadura

 • Equips de protecció
 • Principis a tenir en compte segons el soldador emprat
 • L’elecció de l’equip i material de soldadura adient evita riscos

 

Formació en capacitació en l'ús d’eines especifiques

 • Trepant
 • Descargolador
 • Radial
 • El tester
 • Detector de fuites de gas
 • Detectors tèrmics

Dates:del 26 de setembre al 2 de novembre 2022 Horari:de 15h a 20h Adreçat a:persones en situació d'atur

Comparteix