INICI / Formació

Eines de coaching. Nivell I (30h)

Objectiu general
Realitzar una introducció al món del coaching entenent quins són els seus principis, quines habilitats són les principals i l'ús de les eines en diferents entorns.


Relació de mòduls de formació
Mòdul 1 Introducció al coaching (12 hores)

 

• Explicació de l'ús del coaching
◦ Definició de diversos referents i associacions
◦ Explicació de la base teòrica del Coaching
◦ Descripció del Rol del coach
◦ Anàlisi de codi ètic segons la ICF (International Coaching Federation)
◦ Comprensió de les competències fonamentals d'un coach
◦ Desenvolupament d'un procés de coaching
◦ Identificació de diferents tipus de coaching
• Síntesi de la Història del Coaching
◦ Coneixement dels seus orígens i les tres fites històriques: la maièutica, la psicologia
humanista, coaching esportiu
◦ Introducció als tres corrents/escoles del coaching: americana, europea, ontològica
• Anàlisi de les habilitats fonamentals d'un procés de coaching
◦ L'escolta activa
◦ La presència
◦ La influència dels silencis
◦ L'art de la pregunta
• Classificació dels Beneficis del Coaching
◦ Personal (autoconeixement, definició i consecució d'objectius, empoderament i
autoconfiança, gestió emocional)
◦ A les relacions (millora en la comunicació, gestió de conflictes, cohesió d'equip)
• Predisposició a utilitzar eines del coaching en les relacions personals i en les organitzacions
• Acceptació de les emocions internes i col·lectives, identificar-les i gestionar-les


Mòdul 2 El coaching a la pràctica (18 hores)

Identificació de les emocions i el coaching
◦ Definició
◦ Identificació de les primàries
◦ Gestió de les col·lectives
• Explicació del cervell i les emocions
◦ Reptilià
◦ Límbic
◦ Racional
• Aplicació de la Intel·ligència emocional i coaching
◦ Les 5 habilitats de la intel·ligència emocional
◦ Gestió d'habilitats socials
• Aplicació del Model GROW
◦ Definició de l'objectiu
◦ Descripció de la Realitat
◦ Enumeració de les Opcions
◦ Elaboració del Compromís
• Elaboració d'objectiu SMART
◦ Distinció d'Especific
◦ Determinació de Mesura
◦ Explicitació d'Arribable
◦ Definició de Rellevant
◦ Precisió d'A temps
• Definició de Filosofia Kaizen
◦ Coneixement i origen
◦ Elaboració del Pla de millora contínua
◦ Anàlisi de Cicle de Deming
• Anàlisi del Coaching per Valors
◦ Identificació dels valors essencials
◦ Funcionament del model triaxial dels valors
◦ Distinció dels nivells neurològics

Preocupació per generar confiança, autonomia i autoestima

 

 


Dates:del 25 d'abril al 4 de juny Horari:Dimarts i dijous de 18h a 20:30h Adreçat a:Persones treballadores amb places reservades per a persones en situació d'atur

Comparteix