Ajuts activitats firals

Ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 De les 9h del 18 de març fins les 14h del 30 de març

Objecte: regular la concessió d'ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Persones beneficiàries: organitzadors d'activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d'activitats firals de la Direcció general de Comerç.

Àmbit 1: ajuts per a organitzadors d'activitats firals que han hagut de suspendre l'activitat quan ja havien realitzat alguna despesa; i ajuts per a organitzadors d'activitats firals que han realitzat l'activitat però que han hagut de reduir el nombre d'expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida.

Àmbit 2: ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en els quals es celebrin com a mínim dues activitats firals anuals.

Comparteix