Ajudes Programa TICCÀMARES 2021-Cambra de Comerç de Barcelona

Ajudes per impulsar la transformació digital de les PIMES i autònoms de la demarcació de la Cambra de Barcelona, per fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19 De les 12h del 14 d'abril de 2021 a les 12 h del 23 d'abril de 2021.

SERVEIS SUBVENCIONATS:

1.       SERVEIS DE SUPORT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LES PIME. Serveis gratuïts d’assessors tecnològics.

Fase I - Diagnòstic Assistit de TIC

Fase II - Seguiment de la Implantació

El cost màxim finançat serà de 1.200 €, en el cas del Diagnòstic de la Fase I, i de 480 € en el cas del Seguiment realitzat a la Fase II. El cost d'aquests serveis serà finançat íntegrament per la Cambra de Comerç, no suposant cap cost per part de la PIME beneficiària.

2.       AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LES PIME. El percentatge màxim d'ajut serà de el 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l'ajut serà de 2.800 euros.

Totes les despeses / inversions s'hauran d'iniciar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció (document de participació en fase II / Pla d'implantació), i hauran de comptar sempre amb el vistiplau de la Cambra de Comerç, que supervisarà que en tot cas es tracti de preus de mercat; així, com estar efectivament finalitzats i pagades abans de la data que s'indiqui en el conveni DECA (Document que Estableix les Condicions de l'Ajuda) signat amb la Cambra de Comerç.

 

Comparteix