INICI / Subvencions

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia

Ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. De les 9 h del 2 d'agost de 2022 i fins a esgotar el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023

Els ajuts estan centrats en dos programes d’incentius:

Programa1: centrat en la realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i altres sectors de l’economia, incloent-hi el sector residencial.

Tipus de beneficiaris (Art.16): 

  1. Persones físiques 
  2. Persones jurídiques
  3. Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre 
  4. Agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica 

Intensitat ajuda:

Petita empresa: 45 % del cost subvencionable.

Mitjana empresa: 40 % del cost subvencionable

Gran empresa: 35 % del cost subvencionable.

 

Programa 2: enfocat a la realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Tipus de beneficiaris (Art.16):

  1. Entitats locals o supralocals. 
  2. Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre 
  3. Agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica 

Entre les actuacions subvencionables es troben aplicacions per a la producció de fred i/o calor en edificis (aigua calenta sanitària i climatització) o en processos industrials (neteja, assecat, banys tèrmics per al tractament de superfícies, serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d’ús industrial, bestiar i hivernacles, etc.). És a dir, es poden subvencionar aquelles accions que tenen relació amb la solar tèrmica, la geotèrmia i energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia), la biomassa i les microxarxes de districte de calor i/o fred.

Entre els costos subvencionables s’inclouen, entre d’altres, la inversió en equips i materials, els costos d’execució de les obres o els sistemes de control i monitoratge, tant de la producció com de la demanda d’energia tèrmica, així com l’obra civil necessària per a l’execució dels projectes.

Quantitat ajut (consultar Annex III BOE-A-2021-21106): % sobre cost subvencionable (al cost elegible cal restar-li un cost de referència) 

Tecnologies i cost subvencionable màxim.JPG

 

 

Comparteix