Subvencions marques i dissenys industrials

Subvencions 2021 per al registre de marques i dissenys industrials per a les PIMES- Idees Powered for Business Fins el 30 de setembre de 2021

Si ets una PIME i tens intenció de registrar marques i / o dissenys industrials a la UE (tant a nivell nacional com de la UE) durant el 2021, pots sol·licitar el reemborsament del 50% en les taxes de sol·licitud, gràcies a el programa Idees Powered for Business. 

  • Convocant: Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO)
  • Objecte: Ajut a les PIME’s per gestionar els seus actius de propietat intel·lectual  
  • Beneficiaris: Destinat a les PIME’s, que desitgin desenvolupar les seves estratègies de Propietat Industrial i Intel·lectual (PI) i protegir els seus drets de PI, a nivell nacional, regional o de la UE
  • Imports: S’estableixen les modalitats i quanties de l’ajut següents:

L’import màxim de la subvenció serà fins a 1.500 EUR per cada PIME i es definirà aplicant un percentatge màxim de cofinançament als costos subvencionables efectivament realitzats i declarats pel beneficiari de la forma següent:

 

  • PREDIAGNÒSTIC DE LA PI - SERVEI 1. Reemborsament del 75% de l’import fixe dels serveis de pre diagnòstic de la propietat intel·lectual admissibles. Espanya està dins de la llista d’oficines nacionals de PI que ofereixen aquest servei per un import de 1.100 EUR. El sol·licitant haurà d’avançar l’import i posteriorment se li retornarà l’import subvencionat.
  • SOL.LICITUD MARQUES I DISENYS INDUSTRIALS – SERVEI 2. Reemborsament del 50% de les taxes de sol·licitud de marques i dissenys industrials tant espanyols com de la Unió Europea, amb exclusió de les taxes addicionals de productes i serveis en el cas de les marques i, amb exclusió de les taxes addicionals de publicació o aplaçament en el cas dels dissenys o models industrials. En el moment de la sol·licitud, es reduirà l’import de les taxes.

Només es podrà presentar una sol·licitud per al SERVEI 1 o el SERVEI 2 o UNA COMBINACIÓ DELS DOS, sempre amb un reemborsament màxim de 1.500 EUR per sol·licitant.

 

 

Comparteix