INICI / Subvencions

Ajuts per a l’autoconsum energètic

Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d'energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial Fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques que duguin a terme una activitat econòmica, així com gestors de polígons industrials, comunitats energètiques i empreses de serveis energètics.

Aplicable a instal·lacions d’autoconsum amb o sense emmagatzematge de l’energia.

Els ajuts aproximats a fons perdut seran:

          15-45% en el cas de solar fotovoltaica sense emmagatzematge.
          45-65% en el cas de solar fotovoltaica amb emmagatzematge.
          20-50% en cas d’energia eòlica.


· Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

· Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

· Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

· Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

· Programa d’incentius 5 : Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

· Programa d’incentius 6:Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

La quantia dels ajuts s’inclou en l’annex III del reial decret 477/2021 per cada un dels programes d’incentius i tipologies d’actuacions subvencionables, així com tipus de destinatari últim.

Comparteix