Ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

Subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial Des de 05.06.2021 fins al 30.06.2023

Els beneficiaris de les subvencions són pimes i grans empreses del sector industrial, i empreses tractadores de residus. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades.

 

Els ajuts estan destinats a incentivar la inversió en equips productius i auxiliars -renovació d’equips, innovació en els processos productius, etc.- i a la instal·lació de sistemes de gestió de l’energia. L’objectiu és generar estalvi i eficiència energètica en la indústria manufacturera, reduir-ne el consum energètic i el volum d’emissions, i augmentar la competitivitat. També contribueixen a dinamitzar el sector dels equips i serveis energètics, com enginyeries, instal·ladors o fabricants, entre d’altres. 

 

Els projectes de solar fotovoltaica i eòlica queden descartats per què no redueixen el consum d’energia final. A més totes les actuacions a realitzar en les industries han de  reduir emissions de CO2, per lo que els autoconsums d’energia elèctrica produïda no acompleix aquesta premissa. En el cas del biogàs cal fer el balanç de CO2 respecte al combustible utilitzat i sempre que el biogàs es produeixi dins la indústria.

Respecte la resta d’energies renovables només seran elegibles les actuacions que compleixin amb la proporció economico-energètica màxim admissible de 14.379 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any).

Comparteix