INICI / Subvencions

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional

Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Del 10/10/2023 al 13/12/2023

La línia s’adreça a empreses amb experiència exportadora esporàdica, amb l’objectiu que esdevinguin regulars. Han de ser empreses amb seu operativa a Catalunya (S.L, S.A o Societat Cooperativa (no fundacions). Hauran de comptar amb una facturació mínima de 250.000 € en el darrer exercici tancat i disposar de web en mínim un idioma estranger.

També caldrà que les empreses que vulguin sol·licitar la subvenció disposin d’un pla de promoció internacional actual (en endavant PPI)  (actual, elaborat a partir del 2021), elaborat a partir del 2021, que contingui la informació del model disponible al model que trobareu als documents adjunts. Quedaran exclosos els següents sectors: producció primària (pesca i agricultura), fundacions, empreses dedicades a la intermediació/distribució i empreses del sector turístic o cultural (hotels, càmpings, museus, etc.) l’objectiu de les quals sigui captar clients a Catalunya.

A continuació us detallem algunes de les despeses subvencionables que contempla aquest ajut:

Despeses de promoció digital:

- Desenvolupament web i/o e‐commerce i creació de continguts d’abast internacional.

- Accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca.

- Participació en marketplaces o directoris empresarials digitals.

- Adquisició i integració de llicències de software d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.

Despeses de promoció física:

- Participació en actes de promoció: fires, congressos, exposicions, promoció en punt de venda, degustacions, seminaris, etc.

- Despeses vinculades al procés de certificació, homologació i registre de marca per la comercialització internacional de productes, excepte taxes.

La quantia de la subvenció serà de màxim 15.000 euros (mínima despesa sol·licitada 12.500 euros) i el termini d’execució dels projectes és de l’1 de gener de 2023 al 31 desembre 2024. L’empresa haurà de justificar un mínim del 60% del pressupost presentat a la sol·licitud. En cas contrari, perdrà l’ajut.  Us recomanem que llegiu les bases amb deteniment.

Comparteix