Subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva

Aquestes subvencions et permetran generar, evolucionar o posar en pràctica aquella idea que pot canviar la realitat de la teva empresa, del teu sector o provocar l’aparició d’indústries que no havíem pensat mai. De les 09:00 hores del dia 4 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 16 d'octubre de 2023

Els ajuts per a projectes d'innovació oberta i disruptiva són l'impuls necessari per passar de la innovació bàsica a l'autèntica disrupció, sortint de la zona de confort i avançant cap a nous models de negoci.

Concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva que inclou les següents línies:

Línia 1. Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Línia 2. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora.

Qui pot ser beneficiari i requisits?

Línia 1. Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives, podran ser beneficiàries: • les empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

Línia 2. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora, podran ser beneficiàries: • les empreses emergents (start-up) amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que s'hagin constituït, com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable sol·licitada amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

El projecte s'haurà d'iniciar a partir de la data d'inici de la convocatòria i haurà de finalitzar en un màxim de 12 mesos després d'aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini.

Quina documentació s’ha d’aportar?

Sol·licitud d’ajut La sol·licitud, inclou:

• Memòria tècnica del projecte.

• Pressupost complet i detallat del projecte.

• Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis de l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors

• En el cas de projectes de la Línia 2, desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per la realització de proves pilot, carta de col·laboració entre l'empresa sol·licitant i l'entitat col·laboradora signat electrònicament.

 

Una mateixa empresa pot sol·licitar un màxim de dues sol·licituds per aquests ajuts. En el cas que es presentin més de dues sol·licituds, només s'admetran a tràmit les dues primeres presentades.

Comparteix