Tercera convocatoria del programa MOVES Flotas

El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha aprovat l'Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, per la qual es regulen les bases del Programa d'ajuts a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS) Des de les 9:00 h del dia 12 de setembre fins a les 14:00 hores del dia 18 d'octubre del 2023,

La tercera convocatòria de Moves Flotas inclou tres tipus d'actuacions subvencionables:

Actuació 1. Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible.
Actuació 2. Instal·lació de punts de recàrrega a l'aparcament de la flota (desenvolupament de la infraestructura de recàrrega necessària per a la nova flota a les instal·lacions de l'empresa) 
Actuació 3. Costos de transformació de la flota cap a l'electrificació (compra o adaptació de sistemes de gestió de flotes per digitalitzar el control de rutes o millorar la formació de conductors i personal de l'empresa com a part de la transició cap a l'electrificació)

Limits de l'ajuda:

Actuació 1: Un màxim de 500 vehicles per sol·licitud així com un mínim de 10 vehicles per sol·licitud.
Actuació 2: El nombre de punts de recàrrega incentivats no pot ser superior al nombre de vehicles incentivats.
Actuació 3: La intensitat de l'ajuda serà del 40% dels costos subvencionables, amb un màxim de 60.000 €.

Beneficiaris:

Tota mena d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

El sector públic institucional, a què fa referència l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Només s'admetran projectes, l'execució dels quals, no s'hagi iniciat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut. El termini màxim dexecució de les actuacions beneficiàries serà de 18 mesos a partir de la data de notificació de la resolució favorable de concessió.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar les vostres consultes al Servei d'Informació a la Ciutadania en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER) a través dels canals següents: formulari de contacte https://www.idae.es/contacto, correu electrònic ciutadà@idae.es - Fax (91 523 04 14), WhatsApp (910 789 894), o trucada telefònica (913 146 673).

Per a consultes específiques del MOVES Flotes o de detall de les Bases del programa, podeu adreçar-vos a: moves.flotas@idae.es 

Per a consultes sobre temes relacionats amb Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, PRTR, podeu adreçar les vostres consultes al correu electrònic consultas.prtr@idae.es 


 

 

Comparteix