INICI / Subvencions

Ajuts Cupons ACCIÓ Green

Contractació d’un servei d’assessorament i orientació a proveïdors acreditats per ACCIÓ que permeti a les empreses la identificació d’oportunitats d’innovació que estiguin alineades amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (tals com el desenvolupament de materials sostenibles, les energies renovables, la mobilitat sostenible), i l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes naturals i socioeconòmics (tals com l’eficiència en l’ús de l’aigua, el sòl, l’energia, la millora en la biodiversitat o la contribució a la resiliència del territori). Fins a les 14:00 hores del dia 1 de desembre de 2023

Avançar cap a la neutralitat climàtica representa la gran oportunitat empresarial dels propers anys. Els Cupons ACCIÓ Green són el primer pas per fer-ho possible. Amb ells podràs identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Les actuacions poden estar relacionades amb l’ús de tecnologies per desenvolupar materials sostenibles, avançar cap a les energies renovables, treballar per la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua, l’energia o la biodiversitat, entre d’altres. 

Ajut màxim: 8.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps.

A qui va dirigit:

Petites o mitjanes empreses de com a mínim 2 anys de vida amb establiment operatiu a Catalunya que estigui legalment constituïda i exerceixi una activitat econòmica en el moment de presentació de la sol·licitud.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim quatre cupons per els ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut.

Documentació:

-Declaració de minimis (veure documentació adjunta)

-Memòria tècnica green (veure documentació adjunta)

Per resolució de dubtes: Demana més informació. ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa (gencat.cat)

Comparteix