Ajudes Programa XPANDE DIGITAL 2021 Suport a la internacionalització de les PIMES -Cambra de Comerç de Barcelona

Convocatòria XPANDE DIGITAL 2021 per al desenvolupament de plans de màrqueting digital internacional de les PIMES de Barcelona, a través de la prestació de serveis d'assessorament i de la concessió d'ajudes econòmiques, com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19 De les 12h del 15 d'abril de 2021 a les 12 h del 30 d'abril de 2021.

El Programa Xpande digital t’ajuda a posar en marxa el Pla de Màrqueting Digital Internacional per assolir un posicionament en mercats internacionals.

FASE I: ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT

Assessorament a la PIME per realitzar un diagnòstic Individualitzat per conèixer les necessitats i realitat de l’empresa en referència al seu pla de màrqueting digital a nivell internacional.

L’assessorament es realitza amb una xarxa de tutors de les Cambres. Aquesta fase es totalment gratuïta.

 

FASE II: PLA D’IMPLANTACIÓ DE L’ACCIÓ EN MÀRQUETING DIGITAL INTERNACIONAL

Posada en pràctica de les recomanacions i alternatives d'inversió detectades a la fase I, centrat en un mercat i per un producte en concret.

L’empresa selecciona els assessors/proveïdors lliurement. L’empresa pot rebre fins a un 40% de subvenció d’una base màxima de 4.000€ (1.600€) dels projectes. El pla requerirà la supervisió i seguiment per part de la Cambra.

 

Totes les despeses / inversions s'hauran d'iniciar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció

Comparteix