Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial

Concessió d'ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l'acreditació d'assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 9:00 hores del 7 d'abril fins a les 14:00 hores del 17 de juny de 2021 o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Serveis subvencionables
1. Línia de Cupons d'innovació i estratègia: tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'innovació i d'implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d'innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació.
2. Línia de Cupons Indústria 4.0: tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament externs dirigits a la realització d'una diagnosis prèvia a la implantació d'un projecte de
transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d'una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l'assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d'integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la competitivitat de l'empresa.

3. Línia de Cupons a la Internacionalització: tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament orientats a la internacionalització de l'empresa.
4. Línia de Cupons International eTrade: tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament orientats a la internacionalització a través dels canals digitals.

Sol.licitud i documentació:

Bases

Convocatòria

Comparteix