27/1/2021

Manlleu participa un any més en el programa de contractació en pràctiques de joves de Garantia Juvenil

Dins de la convocatòria 2020 s'ha contractat una persona per fer tasques de suport dins de l'Ajuntament

La finalitat del programa és incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per millorar l’ocupabilitat amb les adquisicions de les aptituds i de les competències derivades de la pràctica laboral perquè sigui possible la seva incorporació al mercat laboral.

El Programa està cofinançat per l’Ajuntament de Manlleu per una banda, i per la Generalitat i el Fons Social Europeu per altra, que es fan càrrec dels sous dels participants.

Dins de la convocatòria del 2020, ha permès la contractació per part de l’ajuntament d’una persona per la realització de l’ocupació de suport administratiu a l’àrea de Recursos Humans de l’ajuntament.

Des del 2016 l’Ajuntament de Manlleu ha participat en les diferents convocatòries del programa i ha contractat un total de 18 joves. Els contractes tenen una durada de sis mesos a jornada complerta. Les ocupacions realitzades per aquests joves des del 2016 han estat entre d’altres: suport als serveis informàtics, administratius/ves en diferents àrees de l’ajuntament, suport tècnic medi ambient, suport al Museu del Ter, suport als tècnics de comunicació, suport a l’àrea d’educació... Poden participar-hi persones de 16 a 30 anys inscrites en el programa de Garantia Juvenil i inscrites com a demandant d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya. Han d’acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

logos.png

 

 

logo goarantia.png

Comparteix