INICI / Fem Xarxa

5/9/2023

Necessites suport per a la traducció o correcció de textos?

El Servei Local de Català de Manlleu ofereix diferents serveis d’assessorament lingüístic als establiments comercials i empreses, entre ells el de correcció de textos.

Mitjançant aquest Servei, ofereixen a les entitats i a les empreses del municipi la correcció de textos breus, redactats en llengua catalana, abans de la seva edició. Alhora, el Servei assessora lingüísticament i facilita tota classe d'informació relacionada amb la llengua. Aquestes activitats s'ofereixen de forma gratuïta.

Els criteris generals d’aquest servei són:

· Només es revisen textos escrits en català.

· El text s'ha d'enviar per correu electrònic amb indicació de les dades d'identificació i contacte de qui sol·licita la revisió.

· El text ha d'estar en un format electrònic editable.

· Abans d'enviar el text, s'hi haurà d'haver aplicat un corrector ortogràfic.

· El termini de lliurament del text s'acordarà entre l’usuari i el Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL).

· El text es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.

· Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.

· No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d'ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d'impremta.

· Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CNL no es fa responsable dels textos.

 

Els textos breus per revisar (fins a 4 fulls) es poden enviar a l’adreça manlleu@cpnl.cat 

Cat.JPG

correccio_gran.jpg

Documentació adjunta

Comparteix