INICI / Fem Xarxa

4/11/2020

Guies en matèria de protecció de dades adreçades al comerç

Les guies faciliten l'accés a la normativa i van adreçades als comerços, a les associacions de comerciants i al personal tècnic de l'administració

La Diputació de Barcelona ha editat tres guies que tenen com a objectiu fer arribar i facilitar la informació relativa a la normativa de protecció de dades. Un element important a nivell jurídic i econòmic i que, encara avui, planteja molts dubtes.

Es tracta de tres documents que van adreçada als tres col·lectius presents en el cicle comercial dels municipis: Comerciants, Associacions de Comerciants i Personal tècnic de l'administració que, sovint, ha de resoldre dubtes i consultes.

Tot i que en d'altres sectors s'havien publicat guies entorn a la protecció de dades, en Comerç no hi havia res publicat oficialment.

Aquests documents plantegen l'adaptació d'un llenguatge jurídic a un llenguatge pedagògic, amb tot un seguit d'infografies que volen fer d'aquestes Guies un document pràctic, àgil i adaptat a l'entorn on va dirigit.

  • A continuació, a l'apartat d'enllaços i documentació, trobareu els tres documents en PDF i l'enllaç al recull de publicacions que el·labora la Diputació de Barcelona

security card.jpg

Enllaços relacionats

Comparteix