16/1/2023

Neix Bioboost, un consorci accelerador de la bioeconomia a Catalunya

L’Acceleradora de projectes de bioeconomia, serà una oficina que oferirà serveis d’assistència al desenvolupament de projectes de Bioeconomia a partir del mes de Juny del 2023.

BioBoost és un projecte finançat per la Comissió Europea, i que té l'objectiu d'estimular una inversió de 30 milions d'euros en projectes de bioeconomia a Catalunya.

La bioeconomia és un sistema econòmic que utilitza els recursos biològics de la terra i la mar i els residus com a inputs per a la producció d'aliments i pinsos, així com per a la producció industrial i energètica i l'ús de processos biològics en una indústria sostenible. L'estratègia europea quant a bioeconomia és que aquesta ajudi a modernitzar i enfortir la base industrial de la UE, creï noves cadenes de valor i processos industrials més ecològics i rendibles, i al mateix temps, es protegeixi la biodiversitat i el medi ambient.

BioBoost donarà suport tecnico-econòmic en els pròxims quatre anys a les indústries, entitats i promotors que desitgin desenvolupar projectes de millora d'utilització de recursos naturals, de simbiosi industrial i d'economia circular. Seran serveis d'assessorament tècnic, econòmic i legal, que seran totalment gratuïts per als promotors dels projectes. 

Els projectes seleccionats es beneficiaran d’un assessorament jurídic integral, des de la fase inicial, que els permetrà adaptar-se a la normativa sectorial aplicable i anticipar-se a qualsevol obstacle o barrera administrativa que pogués condicionar la viabilitat de la seva implantació. Per això, el Consorci actuarà de facilitador en la comunicació amb les agències reguladores i organismes públics competents i ajudarà a la recerca de solucions a les eventuals dificultats jurídiques identificades.

Darrere d'aquest projecte hi ha les empreses catalanes Inveniam, Símbiosy i Aeris Tecnologies Ambientals, i el despatx jurídic RocaJunyent, les quals concentren un gran ventall interdisciplinari d'expertesa i coneixement del territori.

BioBoost.JPG

BioBoost.JPG

Comparteix