INICI / Fem Xarxa

12/1/2023

Projectes empresarials - Anna Serra Dolcet

Data de creació: setembre 1997
Web: www.annaserradolcet.com
Correu electrònic: hola@annaserradolcet.com

Activitat i evolució:

L’Anna Serra Dolcet és psicopedagoga i terapeuta amb més de 25 anys d’experiència com a formadora en consciència educativa, gestió emocional d'equips de treball, autoconeixement i transformació personal.

En la seva experiència com a formadora, ha treballat pel Departament d’Economia i Hisenda i el centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Diputació de Lleida, el consorci per a la Formació Continua de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, així com diversos Ajuntaments de Catalunya i Equips docents de Centres Educatius i AFA.

Elements diferenciadors:

Tal com especifica ella mateixa, la seva tasca és "la d'aportar consciència, eines i una major comprensió humana en l’educació, tant en l’àmbit pedagògic com familiar". Acompanya equips de treball en la gestió emocional per augmentar el vincle i la proximitat, la comunicació i el valor conscient del grup i ofereix espais d’autoconsciència des de la teràpia personal i familiar.

Què aporta a Manlleu:

Un espai terapèutic tant en l’àmbit personal, familiar com professional per tractar aspectes com l’autoestima, l’autovaloració, l’autonomia mental i emocional, l’educació conscient, la gestió de la por, la frustració, l’estrès i l’angoixa, el lideratge i l’autorealització personal. Ofereix als centres educatius formacions i conferències en l’acompanyament de l’adolescència i la infantesa. Espais per conèixer els fonaments pedagògics i potenciar l’atenció i la concentració, l’activació neuronal, l’èxit de les capacitats cognitives i el desenvolupament en competències de gestió emocional. Aporta a les empreses eines per activar la motivació de l’equip, gestionar de manera restaurativa els conflictes, potenciar les diferències com a punts forts de l’empresa i promoure la proactivitat i les potencialitats de l’equip.

Projectes de futur:

La creació conjunta amb institucions, corporacions, centres i empreses del país d'espais formatius per desenvolupar consciència comunicativa i global i benestar emocional. En aquests eixos és clau la comunicació que s'utilitza per gestionar conflictes i desenvolupar qualitat lingüística i una ètica de la comunicació. El propòsit és saber crear espais saludables de convivència. Per fer-ho cal adquirir habilitats en la gestió del desacord, la frustració i l'enfocament restauratiu de conflictes, entre altres. En l’àmbit de la  consciència global cal posar  atenció als objectius de desenvolupament sostenible i aquests, cal unir-los amb el desenvolupament humà. En la dimensió educativa, cal potenciar espais formatius  que promoguin la innovació educativa posant el focus en les habilitats d’intel·ligència emocional i de consciència educativa als centres educatius, i oferint més eines útils i pràctiques a les famílies per acompanyar als seus fills i filles.

La perspectiva de gènere també és un eix transversal de present i futur. I des d’aquí la coeducació, els pilars de l'educació sexoafectiva i la influència dels judicis i prejudicis en l'autoestima és cabdal pel benestar emocional.

Anna Serra Dolcet

Anna Serra Dolcet

Comparteix