20/10/2020

Empresa del mes: Mecànica Anglada

Activitat: Metal·lúrgia
Nombre de treballadors: 22
Data creació: novembre 1962
info@mecanicaanglada.com | ww.mecanicaanglada.com

Activitat, antecedents i evolució de l’empresa  

L’empresa, creada l’any 1962 per Josep Anglada Creus, ha estat, fins ara, en constant evolució. A l’inici es va dedicar a la mecanització subcontractada de materials, però durant la dècada dels 80 es va centrar en la creació d’aparells i màquines destinades al món del vehicle industrial. Cap a mitjans dels anys 90 va ampliar la seva producció incorporant la fabricació de bombes destinades a diferents sectors industrials: alimentària, química, farmacèutica i agropecuària. L’any 2005 l’empresa decideix fer un salt més, incorporant a la seva línia de serveis la mecanització subcontractada de peces mitjanes i grans, separant-la clarament de la fabricació de bombes, per poder crear dues línies de producte ben diferenciades, que els han permès estar capdavanters dins del sector i avançar en la seva especialització industrial. 

En aquests moments, les seves dues grans línies de producció són, d’una banda la creació i fabricació de bombes en acer inoxidable i altres materials que permeten manipular, transportar i dosificar qualsevol material líquid o fluid. D’altra banda, la mecanització subcontractada de peces mitjanes-grans (de 1.800 mm de diàmetre fins a peces de 6 metres).

 

Què que aporta l’empresa a Manlleu 

Col·labora per mantenir viu i actiu el sector metal·lúrgic i dóna servei a moltes empreses, tallers i indústries de la ciutat i Osona. En ser fabricant de béns d’equip amb marca pròpia (Anglada Pumps) promou el nom i la marca de la ciutat de Manlleu en l'àmbit nacional i internacional.

 

Elements diferencials i valor afegit 

Mig segle d’expertesa i especialització, la personalització i creació de bombes totalment adaptada a les necessitats de cada client i tipus d’indústria. Exceptuant la fundació i els tractaments tèrmics o superficials, qualsevol mecanisme o peça de gran o mitjana dimensió es pot fabricar i produir íntegrament a les seves instal·lacions, gràcies a la diversitat de maquinària CNC de la que disposa, i a l’oficina tècnica dedicada a la creació personalitzada d’aquests productes i mecanitzats, treballant en xarxa amb els seus clients.

 

Projectes de futur

L’ampliació de les instal·lacions, el desenvolupament de noves tipologies de bombes i la introducció d’elements de la indústria 4.0 i la fabricació additiva en els processos de fabricació. Augmentar la presència comercial a escala internacional

Foto_MAQ_3.jpg

Imatges relacionades

  • Foto_MAQ_2.jpg
  • Foto_Oficina_3.jpg
  • Foto_Oficina_2.jpg
  • Foto_Oficina_1.jpg

Comparteix