INICI / Fem Xarxa

10/10/2022

LLEI “CREA I CREIX”: Facturació electrònica obligatòria

El BOE de 29 de setembre de 2022 publica la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, coneguda com a «Llei crea i creix», que busca impulsar la creació d'empreses i facilitar-ne el creixement i l'expansió, especialment de les pimes.

De manera general, la llei impulsa la creació d'empreses i en facilita el creixement i l'expansió, especialment de les Pimes. Redueix i agilitza els tràmits i les condicions per a la constitució d'una Societat de Responsabilitat Limitada, fomenta el seu creixement a través de la millora regulatòria, generalitza l'ús de la factura electrònica, estableix mesures per lluitar contra la morositat en operacions comercials i impulsa el finançament alternatiu potenciant mecanismes com el crowdfunding, la inversió col·lectiva o el capital risc.

Un dels aspectes més destacats de la Llei, és que promou l'ús de la factura electrònica en operacions entre empreses i autònoms, introduint de manera progressiva l'obligatòria emissió de factures electròniques entre empresaris i professionals.

Estaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials i, per a això, les empreses que proveeixin de les corresponents solucions tecnològiques i plataformes hauran de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïta, és a dir, que totes les solucions tecnològiques han de ser compatibles sense que el receptor pugui obligar l'emissor a utilitzar una determinada eina.

Aquesta nova regulació queda pendent de desenvolupament reglamentari, desenvolupament que haurà de ser aprovat en el termini màxim de sis mesos des de la publicació al BOE (és a dir abans de la fi de març de 2023). Pel que respecta a l'entrada en vigor de la nova norma, la mateixa es produirà, per a empresaris i professionals amb una facturació anual superior a vuit milions d'euros, transcorregut un any des de l'aprovació del desenvolupament reglamentari (finals de març 2024 a tot tardar) i, per a la resta d'empresaris i professionals, transcorreguts dos anys (finals de març 2025).

En tot cas, l'entrada en vigor de la norma queda supeditada a l'obtenció de l'excepció comunitària a la normativa prevista en la Directiva de l'IVA en matèria de facturació i, en particular, a les previsions de l'article 218 que imposa als estats l'obligació d'acceptar l'emissió de factures tant en paper com en format electrònic.

El govern ha presentat el Pla Digitalitzador de PIMES per tal de promoure la digitalització de les empreses. Per això, ha llançat el programa Kit Digital, perquè les empreses puguin contractar solucions tecnològiques que els permetin digitalitzar-se. Entre aquestes solucions hi ha els serveis de facturació electrònica. Actualment poden sol.licitar aquest bo digital les empreses i autònoms de 3 a 9 empleats i en breu s’obrirà la convocatòria per les empreses i autònoms de fins a 2 treballadors. Trobareu més informació a  Programa Kit Digital | Ajuntament de Manlleu 

 

Des de l’OPE està previst fer diverses formacions sobre facturació electrònica, la primera sessió tindrà lloc el proper 19 d’octubre. Podeu trobar més informació a ⇒ Certificat digital i facturació electrònica | Ajuntament de Manlleu

 

 

CREA-Y-CRECE.jpg

Documentació adjunta

Comparteix